Over zonnige karakters

donderdag 26 april 2012 - 10:30
smiley-badges
Magda uit Zwevezele schrijft ons: "Soms ben ik jaloers op de positieve ingesteldheid van mijn vriendin Sylvie. Ze is altijd vrolijk en opgewekt. Hoe doet zij dat toch, altijd de zonnige kant van alles
Magda uit Zwevezele schrijft ons: "Soms ben ik jaloers op de positieve ingesteldheid van mijn vriendin Sylvie. Ze is altijd vrolijk en opgewekt. Hoe doet zij dat toch, altijd de zonnige kant van alles zien?"
We leggen haar vraag voor aan persoonlijkheidspsychologe Barbara De Clercq.
Wat is dat, zo'n zonnig karakter?
Zo iemand is altijd optimistisch en vrolijk. Ze zijn echte sfeerbrengers in de groep. Die mensen worden vaak getypeerd als entertainers en zijn goedlachs.
Waar halen zij toch die energie vandaan, om altijd zo vrolijk te zijn?
Dit is voornamelijk te wijten aan hun persoonlijkheid die voor een groot deel genetisch wordt aangestuurd. Die mensen hebben van nature de neiging om het leven door een roze bril te zien.
Het is dus aangeboren?
Al bij de geboorte zijn bepaalde kenmerken snel duidelijk. De ene baby wordt sneller getriggerd door positieve stimuli dan een andere.
Dit werd ook op een heel eenvoudige manier onderzocht: verschillende moeders lachen naar hun baby, de kindjes die het snelst de mondhoeken krulden om een gezellige lach te produceren, zijn die met een zonnig karakter.
De vrolijke baby’s zijn voor een stuk voorbestemd om energieke peuters te worden, en groeien uit tot een zonnig karakter.
Kan ik me daar in ‘trainen’, kan je zonnig leren zijn?
Je kan je daar inderdaad in trainen. Het vergt veel inspanning, omdat het ergens tegen de natuur in gaat. Het is vergelijkbaar met een introverte en extraverte persoonlijkheden.
Introverte mensen zijn van nature uit een beetje terughoudender en stiller. Maar zij kunnen wel leren hoe ze assertiever kunnen zijn in omgaan met collega’s bijvoorbeeld.
Hetzelfde geldt voor doemdenkertjes. Zij kunnen leren positiever zijn.
Concreet: hoe kan je dit dan leren?
Positief gedrag aanleren kan door bewust positiever te gaan redeneren, te relativeren, een situatie positief te kaderen, is een mogelijkheid.
Maar optimisme is een natuurlijke houding en kan op lange termijn niet gewijzigd of geforceerd worden. Er zijn geen garanties over hoe permanent het effect is van dergelijke trainingen.
Kan je dit op je eentje of ga je best op zoek naar professionele hulp?
Of er psychologische hulp kan ingeschakeld worden heeft te maken met de psychologische gemoedstoestand van de persoon in kwestie. Is er sprake van depressie dan is professionele ondersteuning aangewezen om zo de minst te laten optrekken.
Maar als het gaat om min of meer stabiele karakters, kunnen mensen op zichzelf positiever leren zijn. Als men zich voorneemt om meer happy te zijn, dan moet men er bewuster mee bezig zijn.
Maar het is een illusie dat een pessimist tot een optimist kan uitgroeien. Het is en blijft een stabiele persoonlijkheidstrek. Deze eigenschap is volledig genetisch aangestuurd. Mensen kunnen dus niet van vandaag op morgen wakker worden met een roze bril.
Hoe goed liggen zonnige karakters in de groep?
Mensen met een zonnig karakter gaan juist beter in de groep liggen. Die hebben sterk ontwikkelde sociale vaardigheden, ze kunnen voor een leuke sfeer zorgen en hebben verschillende positieve effecten op hun omgeving.
De mensen communiceren graag en het omgaan met zo’n mensen is dus eerder deugddoend dan ergerlijk. In het ergste geval wordt de eigenschap van “onrealistisch” hen toegeschreven. Ze worden misschien als naïef en onrealistisch bestempeld, misschien wel enkel door rationele en nuchtere mensen.
De norsere onder ons denken misschien dat ze zich vaak overschatten. Maar de meeste reacties op zonnige karakters zijn eerder positief.
Hoe kan de optimist in mij mijn professionele leven beïnvloeden?
Zonnige karakters nemen anderen gemakkelijk mee op sleeptouw. Ze hebben een zekere overtuigingskracht en zijn aangenaam om mee te werken in projecten.
Optimisten zijn heel flexibel en kunnen gemakkelijk om met verandering. Hun aanpassingsvermogen helpt hen om een carrière uit te bouwen.
Bedrijven moeten tegenwoordig snel inspelen om de ontwikkeling die zich op de markt voordoen. Juist die flexibiliteit en aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat optimisten gemakkelijker hogerop komen op de maatschappelijke ladder. Hun sociale vaardigheden zijn een focus.
Verschillende studies tonen zelfs aan dat optimisme en inkomen zelfs een positieve correlatie hebben.
Kunnen we deze vaststellingen ook doortrekken naar het privéleven?
Als we bij het professioneel aspect het aanpassingsvermogen als focus hebben genomen, nemen we hier relatietevredenheid en positieve interacties als anker.
Zonnige karakters zijn dus tevreden over hun relatie waardoor ze minder problemen gaan ondervinden.
Heeft deze positieve ingesteldheid ook een betere invloed op onze gezondheid?
Ja, zelfs dat. Mensen die positiever zijn ingesteld ontwikkelen bepaalde beschermende factoren die gerelateerd zijn aan de gezondheid. Postnatale depressies, bijvoorbeeld komen minder frequent voor bij positief ingestelde mensen.
Als we breder kijken naar gezondheid, dan zien we dat zonnige karakters sneller herstellen na een operatie. Ze hebben minder kans op hartaandoeningen. Ze gaan gemakkelijker om met stress. Het lichaam produceert minder stresshormonen, waardoor men dus minder kans heeft op hartfalen.
Diezelfde mensen gaan gemakkelijker om met een moeilijke diagnose, ze gaan ook sneller herstellen van chemo. Al is het niet zo dat omdat iemand een zonnig karakter heeft, dat die persoon per definitie van kanker zal genezen. Neen, het is zo dat als we de cases in groep gaan bekijken, dat we tot een betere prognose zullen komen. Het is geen 1 op 1 relatie.
Zijn er ook donkere kantjes aan optimisme?
Ja, een optimist heeft een grotere kans om een ongeval tegen te komen. Mensen met een dergelijk karaktertrekje nemen sneller risico’s en bevinden zich bijgevolg in het verkeer vaker in risicovolle situaties.
Gaat optimisme slijten met de jaren?
Neen, ook bejaarde mensen zijn door het optimisme beschermd tegen de eenzaamheid. Zo bestaan er lachclubs die mensen die willen lachen bij elkaar brengen. Een half uurtje gieren is gezond. Door veel mensen wordt dit aanzien als larie en apekool, maar de bewijzen zijn er.
Endorfines zijn hormonen die vrij komen als men lacht. Het heeft weliswaar een tijdelijk effect, zo’n therapie. Verder heeft het ook geen garantie op een gelukkiger bestaan. Het is gewoon leuk en ontspannend.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!