Seksuoloog Wim Slabbinck: "Vrouwen hebben evenveel zin in seks als mannen"

vrijdag 8 januari 2021 - 13:19
In het programma ‘First Dates’ op Eén gebruikt men soms woorden als ‘binair’ of ‘non-binair’. Wim Slabbinck geeft tekst en uitleg in ‘De Madammen’.

Binair

"Je hebt binair en non-binair. Binaire taal komt van de nullen en eentjes zoals je ze in de computertaal hebt. Binair betekent dat je een opdeling maakt tussen mannen en vrouwen. Genderbinair denken betekent dat je sekse en gender indeelt in twee groepen: mannelijk en vrouwelijk. Mannen hebben bepaalde eigenschappen, vrouwen hebben bepaalde eigenschappen. Die verschillen fundamenteel van elkaar."

Non-binair

“Non-binair denken betekent dat je vindt dat er niet enkel nullen en eentjes zijn, maar ook alles daartussen. Je kan dan vanalles zijn. Je hebt dan misschien meer van de mannen mee, of meer van de vrouwen mee. Het is een mengelmoes. Je gaat ervan uit dat elke persoon een puzzel is met stukjes die meer als mannelijk kunnen gepercipieerd worden, of meer als vrouwelijk. Zij gaan ervan uit dat je elke mens moet appreciëren voor wat die specifieke puzzel juist is.” 

Non-binair is daarom niet biseksueel: “Een non-binair persoon kan biseksueel zijn, maar het wil zeggen dat je zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen kan hebben of in je draagt. Of wat je als vrouwelijk of mannelijk benoemt. We gaan er vaak van uit dat mannen goed kunnen kaartlezen. Misschien heeft een vrouw die eigenschap ook wel? Ik kan dat bijvoorbeeld zelf niet zo goed. En zo wordt elke mens een verzameling van eigenschappen die in eerste instantie menselijk zijn.

Een non-binair persoon is iemand die zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen kan hebben.

Seksuoloog Wim Slabbinck

Liegen over seks

“Er zijn heel veel onderzoeken gedaan in de jaren 1960 en 1970 over seksualiteit en genderverschillen. Daaruit bleek dat mannen en vrouwen enorm van elkaar verschilden. Uit dat onderzoek is ook voortgekomen dat mannen bijvoorbeeld elke zeven seconden aan seks denken, of dat vrouwen minder zin in seks hebben en minder openstaan voor seksuele contacten.” 

"Maar er is één probleem: men heeft ontdekt dat er maar één onderwerp is waar men zoveel over liegt en dat is seks. Zeker als je over seks iets moet vertellen tegen een interviewer. Als man ga je niet snel lage cijfers geven. Als vrouw ga je niet zo snel toegeven dat je nogal vrij bent in je seksualiteit. Je doet dat niet omdat je tot een bepaalde groep wil behoren, omdat je niet uit de boot wil vallen.” 

De gelijkenissen tussen mannen en vrouwen zijn veel groter dan de verschillen.

Seksuoloog Wim Slabbinck

Genderverschillen verdwijnen als sneeuw voor de zon

“Dus heeft recent onderzoek die onderzoeken van vroeger opnieuw vanonder het stof gehaald en opnieuw geëvalueerd. Wat blijkt? De gelijkenissen tussen mannen en vrouwen zijn veel groter dan de verschillen. Men gaat er bijvoorbeeld heel vaak van uit dat mannen meer bedpartners hebben dan vrouwen. Men heeft in een onderzoek een groep mensen geselecteerd en op de man af gevraagd: “Hoe veel bedpartners heb jij?” Mannen zeggen dat ze er toch al redelijk wat hebben en vrouwen zijn ook niet heel eerlijk, want als je als vrouw veel bedpartners hebt, wordt je al snel anders bekeken. Zij waren aan het minimaliseren en de mannen aan het overdrijven.” 

“Ze hebben een tweede onderzoek gedaan. Deze keer met een leugendetector. De leugendetector werkte niet, maar dat wisten de mensen niet. Het feit dat de leugendetector daar stond, was voldoende om de cijfers tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken. Zelfs in die mate dat de vrouwen iets meer bedpartners hadden dan de mannen. Het was een hele openbaring. Op het moment dat je de sociale verwachting probeert tegen te gaan door bepaalde dingen in het onderzoek te implementeren die mensen aanzetten om eerlijk te antwoorden, gaan de genderverschillen heel vaak als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Onze hersenen zijn allemaal hetzelfde, maar er zijn wel grote culturele verschillen. 

Seksuoloog Wim Slabbinck

We zijn allemaal non-binair

“We zijn dus allemaal non-binair. Onze hersenen zijn allemaal hetzelfde. Alleen zijn er grote culturele verschillen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde man veel beter is in mentale rotatie. Dat betekent dat je een voorwerp in je hoofd kan draaien en daar een voorstelling van maken. Dat was een groot genderverschil.”

“Recent onderzoek toont nu aan dat als je vrouwen een semester ’Tetris’ laat spelen, dat die genderverschillen weer verdwijnen. Als vrouwen getraind worden, worden ze er even goed in als mannen. Heel veel van die verschillen zijn cultureel ingegeven, maar in essentie zijn de gelijkenissen tussen mannen en vrouwen op seksueel gebied, maar ook op gendergebied, veel groter dan de verschillen.”

Non-binair is (nog) niet helemaal ingeburgerd

“Ik denk dat dit nog niet helemaal ingeburgerd is. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn er hele grote verwachtingspatronen. Ik zie veel koppels die worstelen met verlangen. Er is een verschil in verlangen, de man of de vrouw verlangt meer. Je zou denken: “Mannen verlangen meer naar seks dan vrouwen.” Maar in mijn praktijk is dat eigenlijk niet zo. Dat ligt eerder gelijk. Er zijn evenveel mannen als vrouwen die zich aanmelden met het probleem dat ze weinig zin hebben in seks.” 

In essentie zijn de gelijkenissen tussen mannen en vrouwen op seksueel gebied, maar ook op gendergebied, veel groter dan de verschillen.

Seksuoloog Wim Slabbinck

“Als vrouwen dat probleem hebben, wordt dat als iets normaler beschouwt. Als mannen minder zin hebben in seks en hun partner, wordt dit vaak gezien als abnormaal. Dat weegt ook op de mannen. Terwijl dat eigenlijk een hele normale variatie is. Ook uit recent onderzoek blijkt dat de kans als je als man de meer verlangende partner in de relatie bent even groot is als dat je als vrouw de meer verlangende partner in de relatie bent. Alleen denken we dat dat niet zo is."

Zin in seks is iets dat verandert doorheen de relatie. In het begin van je relatie, de verliefde periode, heb je veel meer seks dan na acht jaar. Er zijn heel veel factoren die meespelen: stress, druk op het werk, medicatie, vermoeidheid, … En dan ook nog de verwachtingspatronen die daarrond zitten. Als man zijn de verwachtingspatronen hoger en moeten ze vaker zin hebben in seks. Dat legt een grote druk op mannen. Als ze daar niet aan voldoen, voelen ze zich vaak als man gefaald."

"Maar de wetenschap zegt dat je naar jezelf moet kijken als mens, niet als man of als vrouw. We zijn allemaal mensen. We behoren allemaal tot die populatie. Daarin zijn er heel veel verschillen, maar ook heel veel gelijkenissen tussen mannen en vrouwen. Je moet je niet te veel afmeten aan andere vrouwen of mannen, maar jezelf en je eigen seksualiteit aanvaarden. Probeer daarmee aan de slag te gaan in je relatie." 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!