Wie betaalt de rekening na een date? "Traditie dat de man betaalt, maar dat is niet altijd het geval"

vrijdag 19 februari 2021 - 14:31
Bron: VRT
In het programma 'First Dates' op Eén eindigt elke date ongeveer hetzelfde: wie betaalt er de rekening? De man? Dat leek vroeger vanzelfsprekend, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Historica Els Flour kwam langs bij 'De Madammen' en legde uit van waar dat nu eigenlijk komt.

De rekening betalen: voor veel mensen lijkt het gewoon logisch dat de man zijn portefeuille bovenhaalt op het einde van de date. Maar van waar komt dat nu eigenlijk? Het is een traditie die in onze samenleving zit. "Vandaag de dag leven we in een samenleving waarin man vrouw gelijk staan ongeveer, maar dat was lang niet altijd zo. Daarvoor moeten we wat jaren terug in de tijd. Toen was het de man betaalt, de vrouw aanvaardt."

We daten nog niet zo lang

"Het concept daten is vrij recent, het begon eigenlijk na de eerste Wereldoorlog. Voordien kwam de man thuis bij de ouders van het meisje zodat er controle en toezicht was. Zo kon zijn ook het proces van kennismaking in handen houden. Na de oorlog was er meer ruimte om samen uit te gaan, naar een restaurant of naar de cinema. Na de date moet er iemand betalen. In die tijd bracht de man het gezinsinkomen binnen en was de vrouw een huisvrouw. Logisch dat de man dan de kosten voor zijn rekening nam aangezien hij de kostwinner was."

Van die hoffelijkheidsregels zien we nog kleine stukjes in ons dagelijks leven.

Els Flour

Hoffelijkheid

"Beleefdheid is een symmetrisch gegeven. De man is beleefd naar een vrouw en de vrouw is beleefd naar een man. Hoffelijkheid is iets anders. De man moet hoffelijk zijn, bijvoorbeeld de deur openhouden of de stoel achteruitrekken. Oorspronkelijk komt die hofhouding van in de middeleeuwen. De beschaafdere omgangsvormen zijn er gekomen om de vrouw te beschermen tegen opdringerige mannen. Een ridder die een queeste moet afleggen om een dame te bereiken maakte de vrouwen in die tijd veel comfortabeler. Maar daarnaast hadden vrouwen ook een publieke rol in het hof. Ze ontvingen regelmatig mannen, filosofen of schrijvers om gesprekken te voeren en die regels dienden dan om een kader te scheppen zodat het respectabel bleef."

"Maar alles veranderde na de Franse Revolutie. Er was geen hof meer dus vrouwen vervulden ook niet langer een maatschappelijke rol. Ze werden meer en meer naar huis geduwd en de regels verloren hun functie. Maar van die hoffelijkheidsregels zien we nu dus nog kleine stukjes in ons dagelijks leven."

"Er is wel verandering aan de gang. Er zijn vrouwen die zich ongemakkelijk voelen als de man betaalt. Omdat je als vrouw dan aan de ontvangende kant staat. Zo lijkt het alsof je afhankelijk bent van iemand. Vrouwen kunnen ondertussen voor zichzelf zorgen en willen dat ook laten zien. De nieuwe vrouw wil economisch onafhankelijk zijn."

Wat met koppels van hetzelfde geslacht?

"Voor mensen die op hetzelfde geslacht vallen zijn deze regels dus niet van toepassing. Hier betaalt dan gewoonlijk de oudste de rekening. Dit valt terug te brengen naar een economisch aspect omdat de oudste vaak meer geld heeft. Er is meer financiële zekerheid dus wordt er verwacht dat hij of zij betaalt."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!