Ook voor je consumentenkrediet krijg je vanaf nu uitstel van betaling

dinsdag 26 mei 2020 - 10:24
Getty Images
Bij het begin van de coronacrisis besliste de regering al snel om uitstel te verlenen op de afbetaling van woonleningen. Mensen die plots in tijdelijke werkloosheid belanden of het even met minder moeten doen kunnen van die maatregel gebruik maken. Maar naast een lening voor je woning kan je nog voor tal van andere zaken een lening aangaan, consumentenkredieten zoals dat heet.

Luisteraar Laurette uit Brugge heeft een vraag over de lening van haar dochter. Haar dochter heeft een lening lopen voor een wagen, maar is tijdelijk werkloos. De Hulpkas heeft tot vandaag nog niks uitbetaald. Nu vraagt ze zich af of uitstel van een lening ook niet mogelijk is voor autoleningen.

Bij luisteraar Laurette gaat het om een autolening, maar die consumentenkredieten worden voor tal van zaken aangegaan: zonnepanelen, een salon, een wasmachine, ... Bankenfederatie Febelfin vertelt dat het nu ook mogelijk is om voor consumentenkredieten een uitstel van betaling te krijgen.

Isabelle Marchand van Febelfin legt uit: “Consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen vanaf nu ook tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling. Nu zullen consumenten ook een betalingsuitstel kunnen aanvragen voor pakweg hun autolening of de afbetaling van hun zonnepanelen. De Commissie Economie van de Kamer keurde daarvoor reeds een wetsvoorstel goed.”

Consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen vanaf nu ook tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en)

Isabelle Marchand van Febelfin

Enkele voorwaarden

“Het maakt niet uit voor wat je zo’n een krediet bent aangegaan. Je moet aan drie voorwaarden voldoen om zo’n uitstel te krijgen. Ten eerste moet je aan inkomensverlies lijden door de coronacrisis. Je moet net als de dochter van Laurette tijdelijk of technisch werkloos zijn, of je bedrijf moet gesloten zijn, etc. Daarnaast mag je geen betalingsachterstand hebben van meer dan één maand vanaf 1 april 2020. En ten derde mag je niet meer dan €25 000 spaargeld hebben op je rekening.”

Het uitstel

“Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als interesten, en kan gedurende maximaal 3 maanden opgenomen worden. Deze termijn kan bijkomend één maal verlengd worden met nogmaals maximum 3 maanden. Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen.”

“De banken en kredietgevers bereiden zich zo goed mogelijk voor om de maatregel snel in de praktijk om te zetten nu alle details gestemd zijn. Neem met hen contact op en ze zullen je begeleiden. Dat is ten vroegste volgende week. Het neemt wat tijd om je dossier in orde te brengen. Pas vanaf dan zal het zinvol zijn om contact op te nemen met uw bank of kredietgever.”

De kosten 

“Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. Wel zijn er interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze worden verrekend op het einde van het krediet of worden verspreid over de resterende maanden.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!