Wie heeft recht op wat? Minister van werk Nathalie Muylle geeft uitleg!

dinsdag 24 maart 2020 - 09:15
De impact van de coronacrisis is bijzonder groot: sommige mensen werken nog, anderen kunnen of mogen niet meer werken. De overheid neemt al heel wat maatregelen om de mensen die nog aan het werk zijn of diegene die het niet meer kunnen, te steunen. Waar kan je als arbeider, bediende of zelfstandige terecht? Minister van werk Nathalie Muylle bespreekt de huidige maatregelen in De Inspecteur.

Werknemers: bedienden of arbeiders?

“Mensen die niet meer kunnen werken als bediende of arbeider komen terecht in tijdelijke werkloosheid. Zij krijgen 70% van hun brutoloon. Dat brutoloon is geplafonneerd tot 2700 euro. Daarbij komt een premie van 5,63 euro per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Let wel op! Daar gaat nog 26,75 % belastingen af, dat is dus geen netto bedrag. Dat is de huidige situatie voor bedienden en arbeiders, zegt minister Muylle."

Zelfstandigen?

“Zelfstandigen komen in een systeem van overbruggingsrecht. Iedereen die verplicht is te sluiten: horeca, cafés, winkels maar ook iedereen die zijn activiteit 7 dagen opeenvolgend heeft moeten staken. Dus ook psychologen, boekhouders. Ook zij kunnen genieten van het overbruggingsrecht", vertelt Minister Muylle. "Dat bedraagt 1260 euro als alleenstaande en 1600 euro met een gezinssituatie.”

Zelfstandige in bijberoep? 

“Als je in bijberoep de volle sociale bijdrage betaalt, dan heb je als zelfstandige in bijberoep ook recht op het overbruggingskrediet. Maar dat is voor mensen waar het bijberoep heel belangrijk is. Voor mensen waar hun bijberoep eerder ondergeschikt is, en die niet dezelfde sociale bijdrage betalen, zal dit niet gelden."

Tijdelijk werkloos maar zelfstandige in bijberoep kan wel?

“Dat mag je doen! Mensen die tijdelijk werkloos zijn en hun bijberoep nog kunnen uitoefenen – die mogen dat tijdelijk doen! Dat hebben we dus gisteren aangepast", vertelt Minister Muylle.

Vrije beroepen? 

“Vrije beroepen worden op zelfde manier behandeld als zelfstandigen. Als je volledig de zaak sluit, dan kom je in de categorie van volledig overbruggingsrecht. Dus ook als je 7 opeenvolgende dagen geen afspraken meer hebt als bijvoorbeeld zelfstandig podoloog, dan kan je van die premie genieten."

Uitzendkrachten of interim?

“We hebben dat pas gisteren beslist, maar mensen waarvan verwacht zou kunnen worden dat ze in normale omstandigheden – we gaan terug naar 13 maart – een verlenging van interim zouden krijgen, die mensen gaan we allemaal in tijdelijke werkloosheid toelaten. Maakt dus niet uit of je 1 jaar of 1 maand interim aan het werk was. In normale omstandigheden zou je nog als interimmer aan de slag zijn, maar je bedrijf laat je thuis door sluiting: dan geven we die tijdelijke werkloosheid. Ook belangrijk voor interim-arbeiders dat zij in die tijdelijke werkloosheid terechtkomen.”

Praktisch: waar aanvragen? 

  • Arbeiders en bedienden

"Dit zal automatisch gedaan worden door de werkgever. De werkgever gaat op het einde van de maand aangeven wie van zijn medewerkers in tijdelijke werkloosheid zit. De werkgever moet het rijksregisternummer doorgeven aan de RVA. Maar dan hebben we nog bijkomstige gegevens nodig: een rekeningnummer en adresgegevens etc. De werknemer moet dus zijn gegevens bezorgen aan de hulpkas of één van de vakbonden. De RVA en uitbetalingskassen doen hun best om het bedrag zo snel mogelijk te storten, wij hopen dat tegen april in orde te brengen. Je kan ook alle documenten die je normaal voor tijdelijke werkloosheid in papieren vorm moet afgeven aan de hulpkas of vakbonden, nu ook digitaal versturen." 

  • Zelfstandigen

"Zij kunnen een aanvraag doen bij het RSVZ, de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Dat is alles wat te maken heeft met sociale zekerheid voor zelfstandigen en daar kunnen zij hun aanvraag doen."
 

Vragen van de luisteraars 

De Inspecteur krijgt ook enorm veel vragen via de Radio 2 app of via e-mail. Sven Pichal legde enkele voor aan Minister van werk Nathalie Muylle. 

  • Wat als je vakantie had ingepland en je werkgever vraagt die op te nemen? En wat met opnemen van overuren?

“Dat kan niet! Vroeger als je in tijdelijke werkloosheid kwam, voor de coronacrisis, dan was het de bedoeling dat je verlof of overuren opnam. Als je bedrijf sluit of jou op tijdelijke werkloosheid zet, dan kan men jou niet verplichten om overuren of vakantie op te nemen. De periode dat je nu tijdelijk werkloos bent, die tellen ook mee voor je vakantie van volgend jaar. Dat is wel belangrijk!", zegt Minister van werk Nathalie Muylle.
 

  • Wat als je een mantelzorger bent? 

“Voor mensen die mantelzorg doen, zijn er al enkele systemen zoals tijdskrediet, een mantelzorgvergoeding, mantelzorgverlof. Die maatregelen lopen door. Als je bedrijf jou tijdelijke werkloosheid geeft, dan gaan de maatregelen niet veranderen. Ook voor ouders die tijdskrediet opnemen, die blijven lopen."

  • Je doet momenteel aan vrijwilligerswerk? 

“Mensen die vrijwilligerswerk doen en een bescheiden vergoeding hiervoor krijgen, mogen dat nu combineren met tijdelijke werkloosheid. Normaal kan dat niet maar tijdens de coronacrisis wel."

  • Wat met de mensen die momenteel nog aan de slag zijn in de zorg, supermarkten of binnen huisvuilophaling? 

“Daar zijn we mee bezig: mensen die in voeding of zorg of andere sectoren staan zoals bijvoorbeeld huisvuilophalers. We bekijken momenteel op welke manier we deze mensen kunnen stimuleren en belonen om aan het werk te blijven."

Geen antwoord op jouw vraag? 

Heb je het antwoord op jouw vraag nog niet gevonden? Dan verwijzen wij graag door naar onderstaande instanties. 
 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!