Aardgas in de straat? Dan is een nieuwe stookolieketel verboden vanaf 1 januari

woensdag 20 oktober 2021 - 09:48
Installateurs van stookolieketels zitten met de handen in het haar
Vlaams parlement heeft een verbod op nieuwe stookolie-installaties vanaf 1 januari 2022 goedgekeurd. Ligt er aardgas in je straat, dan mag je een bestaande stookolie-installatie niet meer vervangen. Je zult dan moeten overschakelen op een andere manier van verwarmen. Een herstelling aan een bestaande installatie mag wel nog. De stookoliesector reageert verbolgen.

Herstelling mag, vervanging niet

Het decreet is er gekomen op initiatief van drie leden van de meerderheid in het Vlaams parlement: Robrecht Botthuyne van CD&V, Willem-Frederik Schiltz van Open VLD en Andries Gryffroy van N-VA. Die laatste verduidelijkt de nieuwe regels bij De Inspecteur op Radio 2.

"Het verbod geldt enkel voor nieuwe installaties, dus niet voor herstellingen”, zegt Gryffroy. “Wanneer de brander, de mazouttank of de regelaar stuk is, dan zal men die nog altijd kunnen vervangen. Maar wanneer het ketellichaam zelf stuk gaat, zal men dat niet meer mogen vervangen door een nieuwe mazoutinstallatie.”

Het gevolg is dat een nieuwe mazoutinstallatie in heel wat Vlaamse huizen niet meer toegelaten is vanaf 2022. In straten waar geen aardgasleiding ligt, mag je voor alle duidelijkheid ook na 1 januari 2022 nog een volledig nieuwe stookolieketel laten plaatsen.
 

Hier wordt enkel de aardgassector beter van, niet het klimaat en al zeker niet de consument.

Johan Mattart, brandstoffenfederatie Brafco

'Discriminatie'

“Dit is een discriminerende maatregel”, zegt Johan Mattart van brandstoffenfederatie Brafco bij De Inspecteur, “Het decreet geldt enkel voor mensen die aardgas hebben in de straat, voor hen is er dus geen vrije keuze meer.”

Volgens de brandstoffenfederatie jaagt de maatregel heel wat mensen op torenhoge kosten. “Burgers worden verplicht om hun stookolie-installatie buiten dienst te stellen, wat een dure zaak is. Bovendien moeten ze vaak nieuwe leidingen laten plaatsen voor hun nieuwe vorm van verwarming, ook een dure grap. En voor het equivalent van 2000 liter mazout, betaalt een aardgasverbruiker bij de huidige prijzen zo’n 750 euro meer per jaar.”

Parlementslid Andries Gryffroy wijst erop dat er geen vuiltje aan de lucht is zolang de mazoutinstallatie blijft draaien. “Meestal wordt zo’n ketel pas vervangen na 30 à 40 jaar. Het gaat dus om de meest vervuilende installaties. Die eigenaars hebben dan de keuze om over te stappen op een ander type verwarming zoals aardgas, lpg of een warmtepomp. Ik denk niet dat we de mensen daarmee met de rug tegen de muur zetten.”

Op dit moment zijn er tienduizend lekkende stookolietanks bij particulieren. De sanering daarvan loopt op tot een half miljard euro.

Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid voor de N-VA

Anders, maar niet beter?

Stookolie is niet de brandstof van de toekomst, dat erkent zelfs brandstoffenfederatie Brafco. “Maar een wetenschappelijke studie wijst uit dat een aardgasinstallatie over haar volledige levensduur niet milieuvriendelijker is dan een stookolieketel. Bovendien werken heel wat stookolie-installaties in ons land vandaag al deels op alternatieve brandstoffen. Dankzij een mengsel van stookolie en hernieuwbare brandstof hebben die dezelfde emissiewaarden als een aardgasketel. Waarom moet men stookolieketels dan verbieden?”, vraagt Mattart zich af.

Dat laatste argument gaat volgens Gryffroy alvast niet helemaal op: “Die biobrandstoffen zitten nog in een experimentele fase. De hoeveelheid die er ooit kan van geproduceerd worden, zal nog niet eens voldoende zijn om alle huidige bestaande stookolieketels te voeden.”

Maar het parlementslid wijst op nog een ander heikel punt: “Op dit moment zijn er meer dan 10.000 lekkende stookolietanks bij particulieren. De saneringskost daarvoor bedraagt minstens een half miljard euro. We willen stookolie niet enkel uitfaseren omwille van klimaatuitstoot, maar ook voor de bodemkwaliteit.”

Veel klanten willen nog snel hun stookolie-installatie laten vernieuwen voor het te laat is, maar door het wereldwijde chiptekort zijn er niet genoeg nieuwe ketels beschikbaar.

Johan Mattart, brandstoffenfederatie Brafco

Chiptekort

Door de nakende maatregel merkt de mazoutsector een rush op nieuwe installaties. “Veel mensen bellen hun installateur met de vraag om hun installatie nog snel te vervangen voor het te laat is”, zegt Mattart. “Het probleem is dat dat vaak niet kan, omwille van het wereldwijde chiptekort. Installateurs geraken door dat gebrek aan halfgeleiders niet aan ketels. Ze zijn in bestelling, maar kunnen voorlopig niet geplaatst worden.”

Heel wat burgers dreigen op die manier hun kans op een nieuwe mazoutketel te verliezen. Maar daar is volgens Andries Gryffroy een oplossing voor: “Men kan perfect het ketellichaam nu al plaatsen, en pas volgend jaar de nieuwe regeling erop laten installeren. Dan is er geen enkel probleem.”

Maar wat als een stookolieketel het plots begeeft na 1 januari? “Dan zou er zogezegd binnen de 24 uur een gasinstallatie kunnen geïnstalleerd worden, maar dat zien wij bij Brafco niet gebeuren”, zegt Mattart. Parlementslid Andries Gryffroy maakt zich echter sterk dat dat wel kan: “Er bestaat een spoedprocedure bij Fluvius die zegt dat men mensen binnen de 24 uur kunnen aansluiten op een aardgasleiding in de straat. Die zal ook in dit geval toegepast worden.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!