Behandeling uitgesteld door corona, wat met de terugbetaling?

woensdag 1 december 2021 - 08:41
Getty Images
Patiënten van wie de operatie of behandeling wordt uitgesteld omwille van het coronavirus maken zich zorgen. Normaal gezien betaalt de verzekering alle onderzoeken en behandelingen terug wanneer die binnen een bepaalde termijn voor en na de hospitalisatie vallen. Maar wat gebeurt er wanneer de behandeling wordt uitgesteld? De Inspecteur van Radio 2 zoekt het uit.

Diede Meeusen moet een niet-dringende operatie ondergaan. Minder dan 24 uur voor de geplande start ervan, wordt de ingreep afgezegd. De oorzaak? Er liggen te veel coronapatiënten in het ziekenhuis, dus wordt niet-dringende zorg uitgesteld. Maar Diede heeft wel al verschillende pre-operatieve onderzoeken laten uitvoeren én hij moest ook een PCR-test laten afnemen. Wat met de kosten?

Verlenging voor hele sector

Normaal gezien betaalt de hospitalisatieverzekering de kosten terug tot twee maanden na de hospitalisatie. Bij sommige ziekenfondsen kan die termijn nog langer zijn. Zo betaalt de CM kosten terug vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna. 

Maar door de coronacrisis worden heel wat behandelingen uitgesteld. Sommige mensen hebben intussen wel al noodzakelijke vooronderzoeken laten doen en krijgen pas daarna te horen dat de effectieve ingreep wordt uitgesteld. In andere gevallen is de ingreep wel uitgevoerd maar verloopt de nabehandeling trager dan voorzien, waardoor de terugbetalingstermijn in het gedrang komt. 

Wim Henkens van de Christelijke Mutualiteit stelt gerust. "Door de coronamaatregelen zijn alle niet-urgente consultaties stopgezet. Daardoor kunnen veel patiënten niet behandeld worden. Wij hebben daar als verzekeraar begrip voor en stellen ons dan ook flexibel op. De terugbetalingsdatum wordt verschoven."

Is je behandeling uitgesteld, dan zal je toch nog beroep kunnen doen op je hospitalisatieverzekering. Zelfs na de contractuele termijn.

Wim Henkens, Christelijke Mutualiteit

De Inspecteur kreeg tijdens de eerste coronagolf meldingen van luisteraars wiens verzekeraar de terugbetalingstermijn niet wil verlengen. "Maar dat probleem is intussen van de baan", zegt Henkens. "We hebben ons in eerste instantie ook moeten beraden over mogelijke aanpassingen."

De terugbetalingsvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd, dus mutualiteiten mogen ze niet zomaar aanpassen. "Gelukkig hebben we samen met hele sector en de toezichthouder een akkoord bereikt tijdens de eerste coronagolf." Die uitzonderingen gelden eind 2021 nog steeds. 

"Concreet hebben we met de sector afgesproken dat kosten ook terugbetaald worden wanneer die buiten de voorziene termijn van het verzekeringscontract vallen. Het volstaat dat je een verklaring van de behandelende arts kunt voorleggen waarin staat dat je behandeling uitgesteld wordt omwille van corona." 

Neem contact op met je verzekeraar

De CM garandeert dat je geen grote administratieve rompslomp zult moeten doorstaan om de verlenging te krijgen. "Een eenvoudig aangifte van de gemaakte kosten buiten de periode en een attest van de behandelende geneesheer of zorgverstrekker volstaan als bewijs", zegt Wim Henkens van de Christelijke Mutualiteit.

De verlenging van de terugbetalingsperiode geldt voor alle mutualiteiten, maar je kunt best even contact opnemen met jouw verzekeraar om te checken wat de terugbetalingstermijn concreet inhoudt.

"Bij onze mutualiteit, de CM, kun je je dossier gemakkelijk online indienen. Je doet dat gewoon via de website van de CM. Zo hoef je afspraak te maken in een kantoor of te bellen naar de klantendienst", zo besluit Henkens. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!