Eerste hulp bij je persoonlijke administratie: hoe lang moet je documenten bewaren

maandag 21 juni 2021 - 08:30
Een mens verzamelt doorheen zijn leven een hele stapel documenten. Loonfiches, contracten, garantiebewijzen,... Maar hoe lang moet je al die documenten bewaren? De Inspecteur maakt een handig overzicht.

Rekeningafschriften

De bank bewaart je rekeningafschriften 10 jaar digitaalNa 10 jaar zijn banken verplicht om die informatie te verwijderen, omwille van de privacy.

Wil je je documenten langer bewaren, dan kan je ze best downloaden en op een veilige plek bewaren of afdrukken.

Notariële aktes

Uiteraard is het de bedoeling om je notariële aktes goed te bewaren en dit levenslang. raak je echter een akte kwijt, dan kan je bij de notaris een officiële kopie krijgen. Hij of zij bewaart namelijk altijd de originele akte.

Dit geldt voor alle notariële aktes, zowel voor de aankoop van een huis als voor een huwelijk. Ook testamenten worden levenslang bewaard door de notaris.

Loonfiches en pensioen

Je bent wettelijk verplicht om je maandelijkse loonbriefjes 10 jaar te bewaren. Dit kan uiteraard ook digitaal.

De Vlaamse overheid raadt aan om volgende documenten tot je pensioen te bewaren:

 • jaarlijkse loonfiches
 • het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst (FPD) met je loongegevens voor de pensioenberekening

Fiscale documenten

Een kopie van de belastingaangifte moet je minstens 7 jaar bijhouden (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de belastbare periode). Documenten die kunnen dienen als bewijsstuk voor je aangifte moet ook minstens 7 jaar bijhouden voor eventuele controle. 

 • loonfiches
 • boekhouding
 • facturen
 • attesten

Facturen

De FOD Economie raadt aan om alle facturen gedurende 10 jaar te bewaren. Zeker wanneer je ze wil gebruiken als bewijs

 • dat je een bepaald product of dienst hebt betaald
 • dat iemand je nog geld schuldig is.

Eens de verjaringstermijn is verstreken kan je het document niet meer gebruiken om je gelijk te bewijzen.

Er zijn uiteraard uitzondering, bepaalde documenten moet je minder lang bewaren.

1 maand

 • kastickets (kleine bedragen):
 • Omruiling of terugbetaling wordt alleen aanvaard als je beschikt over het ticket, en dit binnen de 14 dagen na aankoop (buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties).
 • Vergeet niet dat kastickets vaak het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen.
 • verpakkingen hoef je niet bij te houden.

6 maanden

 • restaurant- en hotelrekening.

1 jaar

 • transportfacturen
 • deurwaarderskosten

2 jaar

 • aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van elektrische toestellen, meubels. De wettelijke garantietermijn bedraagt namelijk minimaal 2 jaar.
 • facturen en bewijs van betaling voor nutsvoorzieningen. Het gaat vooral over de facturen van gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie.
 • medische kosten (betalingsbewijzen).

5 jaar

 • erelonen van advocaten, facturen en honoraria van notaris.
 • bankdocumenten
 • kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten
 • huur (contracten en betalingen)

10 jaar

 • facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten

Verzekeringen

Verzekeringsdocumenten hou je best bij zolang de verzekering loopt of zolang er een vergoedingsprocedure loopt. Ook de bijzondere voorwaarden hou je best bij.

Vergeet niet dat je ook na het verstrijken van het verzekeringscontract nog altijd een claim kan indienen voor schade die je tijdens de looptijd van het contract opgelopen.

Persoonlijke en familiale documenten

De volgende documenten moet je levenslang bewaren:

 • medische documenten
  • gezondheids- en inentingsboekje
  • bloedgroep
  • uitslagen van analyses en onderzoeken
  • röntgenfoto's
 • diploma's en professionele titels
   

Deze documenten moet je twee jaar bewaren

 • gezinsuitkeringen
 • afhoudingen voor sociale zekerheid
   

Vijf jaar bewaren:

 • werkloosheidsuitkeringen
 • betalingsbewijzen voor alimentatiegeld

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!