Energiebedrijven schakelen steeds vaker incassobureaus in: "Klanten moeten soms zelf hun afbetalingsplan onderhandelen"

maandag 18 januari 2021 - 08:00
De Federale Ombudsdienst voor Energie krijgt steeds meer klachten over energiebedrijven die incassobureaus inschakelen voor onbetaalde facturen. Dat blijkt uit de cijfers voor 2020 die ombudsman Eric Houtman vandaag voorstelt bij De Inspecteur op Radio 2.

De energieprijzen stonden vorig jaar historisch laag, dus kreeg de Ombudsman voor de Energiesector in 2020 minder klachten. Dat is goed nieuws maar is wel een duidelijke stijging van het aantal klachten over energiebedrijven die incassobureaus inschakelen. “Ik zie daar toch een stijging met 14% (van 334 dossiers in 2019 naar 381 dossiers in 2020). Dat is opvallend omdat het totaal aantal klachten bij de Ombudsdienst in dalende lijn is”, zegt ombudsman Eric Houtman.

Energiebedrijven mogen zelf kiezen voor incassobureau

Wanneer een klant zijn energiefactuur niet betaalt, kan een energieleverancier ervoor kiezen om de opvolging van de schuld niet zelf af te handelen. Hij kan het dossier doorsturen naar een extern bedrijf dat voor hem de schuldvordering afhandelt. Een incassobureau dus. "Energiebedrijven mogen zelf kiezen of en wanneer ze dit doen." 

Toch moet het energiebedrijf zich ook in dat geval aan een aantal regels houden. "Na 14 dagen moet er een betalingsherinnering gestuurd worden. Nog eens twee weken later moet er een ingebrekestelling worden verstuurd. En men moet ook communiceren dat klanten recht hebben op een afbetalingsplan."

Energieleveranciers kiezen soms te snel voor een incassobureau.

Eric Houtman, Ombudsman Energie

Maar het energiebedrijf is niet verplicht om al die stappen zélf te ondernemen. Ook daarvoor kan het een incassobureau inschakelen.

En dat gebeurt volgens de ombudsman soms te snel. "We horen verhalen van mensen die zelfs niet eens een herinneringsfactuur ontvangen en meteen een brief krijgen van een incassobureau. Dat is nochtans wel verplicht." Energiebedrijven kiezen er soms ook voor om zelf geen afbetalingsplan aan te bieden. "Ze zeggen tegen klanten dat die zelf een afbetalingsplan moeten onderhandelen met de schuldvorderingsbedrijven."

De ombudsman kan bemiddelen

Vind je als klant dat je energieleverancier zich niet aan de regels houdt voor het versturen van herinneringsfacturen? Dan kan je een klacht indienen bij de Federale Ombudsdienst voor Energie. "Wij controleren dan of dat bedrijf, in dit geval de leverancier, zich aan de invorderingsprocedure heeft gehouden. Bijvoorbeeld of de betalingsherinneringen en ingebrekestelling tijdig en volgens de regels werden verstuurd."

Daarnaast probeert de ombudsdienst het gebruik van incassobureaus af te raden. "In sommige gevallen slagen we erin om de energieleveranciers ervan te overtuigen om dossiers weg te halen bij incassobureaus en zelf af te handelen."

Contact opnemen met de Ombudsman voor Energie kan via deze link.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!