Mag je zomaar vuur maken in de tuin of op straat?

dinsdag 13 december 2011 - 12:28
Tijdens het eindejaar voor de gezelligheid?

Volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) is enkel het verbranden van onbehandeld hout toegelaten. Je moet ook een afstand van 100 meter respecteren tot begroeiing of bebouwing, zoals vastgelegd in het Veldwetboek.

Er zijn wel vaak uitzonderingen op voor sfeerverwarming (zoals vuurkorvern) en barbecues maar… als het gemeentelijk politiereglement het zou verbieden, primeert dat.

Dus in ieder geval nakijken in je eigen gemeente bij politie of milieudienst.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!