Ook energieleveranciers hebben het vandaag lastig: "Maar er is nog geen acuut probleem”

dinsdag 12 oktober 2021 - 11:43
Aardgas is duurder dan ooit, ook voor de leverancier
De energiefactuur gaat al maanden de hoogte in. De laatste weken pieken de prijzen voor gas en elektriciteit zelfs tot ongekende hoogtes op de internationale markten. Sommige (vaak kleine) energieleveranciers komen daardoor met de rug tegen de muur te staan. Omdat veel Belgen een vast energiecontract hebben, kunnen ze de hogere tarieven voor gas en elektriciteit niet doorrekenen. De Inspecteur van Radio 2 wil weten of dat op termijn een probleem kan worden voor de consument.

De regering grijpt in om de energiefactuur voor Belgische huishoudens betaalbaar te houden. Het tijdelijk sociaal tarief wordt verlengd tot eind maart en kwetsbare gezinnen krijgen een korting van 80 euro op hun factuur. Er komt ook een wijziging van de federale tarieven in accijnzen, waardoor alle gezinnen zo'n 30 euro minder zullen betalen.

Maar moeten we ons geen zorgen maken over de financiële toestand van onze energieleverancier? Want als die overkop gaat, zijn we misschien niet alleen ons energiecontract kwijt, maar wie weet ook de voorschotten die we al betaald hebben.

Voorlopig OK

Marc Van den Bosch van Febeg (de federatie van energiebedrijven) stelt gerust bij De Inspecteur. “Ook voor leveranciers zijn het bijzondere tijden. Vorig jaar lagen de prijzen op de internationale markten extreem laag, nu stijgen ze fors. Dat legt uiteraard veel druk op de sector. Maar er zijn nog geen acute signalen dat leveranciers in de problemen komen.”

In het buitenland is dat wel al gebeurd, zegt Van den Bosch. “In Groot-Brittannië gingen al 7 leveranciers failliet. In Wallonië is weliswaar Energy2Business over de kop gegaan, een kleine leverancier die zich op bedrijven richtte, maar de andere energiebedrijven houden het voorlopig.”

We krijgen op dit moment geen signalen dat de toestand bij leveranciers kritisch is, maar we moeten de situatie wel opvolgen.

Marc Van den Bosch van Febeg, de federatie van energiebedrijven

Uiteraard moeten we de situatie wel opvolgen, zegt Van den Bosch. “Er zijn verschillende risicofactoren voor een leverancier: ongeveer 60 à 70% van de Belgen heeft een vast contract. Geen enkele Belgische leverancier produceert bijvoorbeeld zelf gas, maar ze moeten wel de prijs op het contract waarborgen. Tijdens een koude winter moeten die bedrijven gas inkopen voor een hoge prijs, maar kunnen ze die niet doorrekenen aan die klanten.”

Van den Bosch wijst erop dat een hogere marktprijs niet automatisch betekent dat de winstmarges hoger liggen. “Dit is een zeer concurrentiële markt, zo’n 20% van de Vlamingen verandert jaarlijks van contract. Het resultaat is dat leveranciers in veel gevallen niets aan energie verdienen of zelfs verlies lijden. Bovendien lopen ze ook het risico op wanbetaling.”

Het is goed dat de huishoudens met de laagste inkomens van de regering de hoogste tegemoetkoming krijgen. Op die manier wordt het risico op wanbetaling kleiner.

Marc Van den Bosch van Febeg, de federatie van energiebedrijven

Tijdens de covidcrisis konden gezinnen met financiële problemen bij heel wat leveranciers een voorschotvermindering krijgen. “Dat zal nu niet meer het geval zijn, maar ik ga ervan uit dat een afbetaalplan wel nog tot de mogelijkheden behoort in geval van nood. Informeer je erover bij je leverancier”, zegt Van den Bosch.

En als het toch fout gaat

Stel dat een leverancier toch overkop gaat, wat dan? “Als klant ben je beschermd”, zegt Van den Bosch. “In de verschillende regio’s zijn daarvoor diverse maatregelen genomen. Er is ook een gegarandeerde levering van gas en elektriciteit. In geval van nood neemt Fluvius die voor zijn rekening tot de klant een contract heeft afgesloten met een nieuwe leverancier.”

Om te bewijzen dat dat systeem werkt, verwijst Van den Bosch naar enkele faillissementen uit het verleden. “Een paar jaar geleden stopten enkele kleine leveranciers ermee, en toen was er een vlotte overgang.”

Maar zover zal het hopelijk niet komen, zegt Van den Bosch. “We merken dat de gasmarkt wat gekalmeerd en gerustgesteld is dankzij recente verklaringen van de Russische president Poetin. Rusland belooft als belangrijke leverancier van gas aan Europa een recordhoeveelheid gas uit te voeren om verdere prijsstijgingen te vermijden en zo de paniek uit de markt te halen.”

We verwachten een algemene daling van de energieprijzen in het eerste kwartaal van 2022, maar we zien dat de prijzen voor december ook al licht aan het dalen zijn.

Marc Van den Bosch van Febeg, de federatie van energiebedrijven

Hogere voorschotten

De federale regering besliste ook dat energieleveranciers voortaan voorschotten niet meer eenzijdig mogen verhogen. Die indruk ontstond dat sommige leveranciers hun klanten, zelfs die met een vast contract, gebruikten om een geldreserve aan te leggen.

Van den Bosch wijst erop dat een voorschot er in de eerste plaats voor dient om de factuur zo gelijkmatig mogelijk te spreiden in de tijd. “Geen enkele klant betaalt op zijn eindfactuur graag bij. Een leverancier zal proberen de voorschotten zo te berekenen dat de eindafrekening zo dicht mogelijk bij de 0 euro ligt.”

Er zijn wel enkele factoren waar de leverancier geen vat op heeft. “Een koude of net heel warme winter, de gezinssituatie die verandert, de prijzen van variabele contracten die fluctueren… Het heeft allemaal een invloed op de eindfactuur. Daarom hebben sommige leveranciers voorgesteld om het voorschot te verhogen. Maar zelfs wanneer een leverancier dat eenzijdig aankondigt, heeft de klant altijd de mogelijkheid om het te weigeren”, zegt Van den Bosch.
 

Als je leverancier eenzijdig voorstelt om je voorschot te wijzigen, heb je als klant altijd de mogelijkheid om dat te weigeren.

Marc Van den Bosch van Febeg, de federatie van energiebedrijven

Van den Bosch wijst erop dat de voorschotten vorig jaar ook verlaagd werden toen de energieprijzen daalden. Nu gaat het dus de andere richting uit. ”Als je als klant op het einde niet in één keer een groot bedrag wil bijbetalen, is het beter om de voorschotten te verhogen. Daarom doen heel wat leveranciers dat voorstel.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!