Op zoek naar je eerste job? “Een goed startloon is heel belangrijk voor de rest van je carrière"

vrijdag 24 september 2021 - 16:13
Een mijplaal: je eerste loonbriefje
Liesbeth geeft les in het laatste jaar buitengewoon onderwijs in Kortrijk. Het is haar job om jongvolwassenen klaar te stomen voor het echte leven, zodat ze op hun eigen benen kunnen staan. En daar hoort uiteraard ook de zoektocht naar een eerste job bij. Maar wat mag je als werkzoekende eigenlijk verwachten van je eerste loon? Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet geven advies in hun boek ‘Investeren in de eerste helft van je leven’.

Je eerste loon is bepalend voor de rest van je carrière

Hoeveel je later zal verdienen, wordt in feite al bepaald door je eerste loon. Dat loon hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Vooreerst speelt de sector waarin je terecht komt een grote rol. Maar ook de grootte van het bedrijf en de plaats waar dat bedrijf gelegen is, zijn bepalend voor hoeveel je verdient.

In een bedrijf met meer dan 50 mensen verdien je doorgaans 15% meer dan in een kleinere organisatie. In Brussel liggen de lonen hoger dan in Vlaanderen. Maar ook binnen Vlaanderen zijn er verschillen: in Vlaams-Brabant en Antwerpen verdien je gemiddeld meer dan in West-Vlaanderen of Limburg.

Ook geslacht en nationaliteit maken (jammer genoeg) nog altijd een verschil: vrouwen verdienen bij de start vaak minder dan mannen, zelfs wanneer alle andere criteria dezelfde zijn. Ook als niet-Europeaan verdien je in België minder: mannen krijgen zo’n 17% minder loon, vrouwen 10%.

In Vlaams-Brabant of Antwerpen verdien je over het algemeen meer dan in West-Vlaanderen of Limburg

Michaël Van Droogenbroeck, financieel journaist

Langer studeren loont

Het startloon dat je krijgt is sterk afhankelijk van je diploma. Iemand die als hoogste diploma dat van het lager secundair onderwijs kan voorleggen, verdient gemiddeld 2628 euro bruto per maand. Voor een diploma hoger secundair onderwijs is dat 2889 euro, voor een bachelor 3668 euro en voor een master net iets meer dan 5000 euro.

Michaël Vandroogenbroeck: "Het loon van mannelijke schoolverlaters die een diploma middelbaar onderwijs behaalden, ligt 9 procent hoger dan van mannen die de school verlaten zonder diploma. Bij vrouwen ligt het 6 procent hoger."

Elk extra jaar dat je studeert heeft een weerslag op je loonstrookje, zelfs als je dat jaar zonder diploma beëindigt. "Elk bijkomend jaar secundair onderwijs doet je loon bijvoorbeeld met 6 procent toenemen," becijferde Michaël.

Elk extra jaar dat je studeert heeft een weerslag op je loonstrookje, zelfs als je dat jaar zonder diploma beëindigt

Michaël Van Droogenbroeck, financieel journaist

Onderhandelen!

"Wanneer we een lening willen afsluiten bij de bank, durven we te onderhandelen. Maar onderhandelen over je eerste loon? Dat hebben we als bescheiden Belgen niet in ons," zegt Michaël Vandroogenbroeck. Nochtans is dat iets wat je zeker wel moet doen, vindt hij.

“Het startersloon is heel belangrijk, want als je met een laag salaris begint, is het risico groot dat je dit lang zult moeten meeslepen," zegt Michaël. "Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen die bijvoorbeeld een job aanvaarden die onder hun diplomaniveau ligt."

Michaël wijst erop dat je loonsverhogingen zullen blijven achterophinken. "En als je van baan verandert, zal je nieuwe werkgever wellicht naar je loon informeren om daarop het nieuwe loon te baseren." Daarom is het beginloon van groot belang en komt het erop aan om het goed te onderhandelen.

Het is heel belangrijk dat je een correct startersloon onderhandelt. Als je met een laag salaris begint, riskeer je dat lang mee te slepen

Michaël Van Droogenbroeck, financieel journaist

Anderzijds moet je ook realistisch zijn, vindt Michaël. Niet zelden overschatten jongeren hun toekomstige salaris wanneer ze op de arbeidsmarkt komen. "Het is daarom goed om te weten wat anderen in een gelijkaardige functie verdienen," zegt Michaël. "Dat kan bijvoorbeeld met Salariskompas, een website die je bereikt via jobat.be. Zo leg je de basis van je loon voor de volgende jaren.”

Tip: check laat uit bij ‘Hotel Mama’

Wie afstudeert en begint aan een eerste job, wil vaak meteen op eigen benen kunnen staan. Maar alleen wonen kost geld. "Veel geld," zegt Michaël. "Zeker als je helemààl alleen gaat wonen. Dat kost je alles samen meer dan 1300 euro per maand. Wie gaat samenwonen met een vriend(in), kan bepaalde kosten delen en betaalt een kleine 900 euro."

De zogenaamde ‘nestklevers’ – jongeren die langer thuis blijven wonen – doen financieel de beste zaak: zij besparen maandelijks ongeveer 700 euro ten opzichte van wie helemaal alleen woont.

Conclusie: bij je ouders inwonen levert meer dan 8000 euro per jaar op. "In de ideale wereld geef je dat bedrag niet uit, maar zet je het opzij," raadt Michaël aan. "Doe je dat drie jaar lang, dan heb je 25.000 euro. Blijf je 5 jaar thuiswonen, dan heb je 42.000 euro bij elkaar gespaard." Hij houdt daarbij dan nog niet eens rekening met de eventuele rente of winst als je dat bedrag slim spaart of belegt.

“Het loont dus zeker om iets langer bij Hotel Mama te blijven,” besluit Michaël.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!