Waarom betaal ik meer of minder voor de aansluiting van water, riool en stroom dan mijn buur?

dinsdag 10 maart 2020 - 08:07
Als je een huis bouwt, dan moet je er rekening mee houden dat er een factuur komt voor de aansluitingen van riolering, water, gas en elektriciteit. De prijs kan hoog oplopen. Maar het is moeilijk om het bedrag op voorhand in te schatten. "De prijs hangt af van je woonplaats. Maar ook het feit of je huis links of rechts in de straat staat, kan een verschil maken."

Joris Vandevondele bouwt een huis in de buurt van Gent. Op ontdekt hij hoeveel hij moet betalen voor de aansluitingen van nutsvoorzieningen. “Ik had die kosten op voorhand ingecalculeerd. Maar ik had nooit gedacht dat wij meer dan 8000 euro zouden moeten betalen voor de aansluiting van riool, water en elektriciteit. Gas hebben we gelukkig niet nodig of de factuur zou nog hoger zijn.”

Prijzen zijn moeilijk te voorspellen

Joris probeert op te zoeken waar die hoge kostprijs vandaan komt. “Voor gas en elektriciteit vind je nog een beetje informatie terug op de website van Fluvius. Voor de aansluiting van de riolering vind ik niks terug.”

Joris neemt contact op met zijn aannemer Nico in de hoop dat die een antwoord heeft. Die kan alleen maar bevestigen dat de aansluitingskosten soms hoog kunnen oplopen. “Ik heb al in verschillende regio’s gebouwen gezet. De aansluitingskosten verschillen enorm. Ik kan niks doen om de prijzen voor mijn klanten te verlagen. En ik kan de prijs zelf nauwelijks inschatten.”

Het is vervelend maar ik kan zelf niks doen om de prijs voor de aansluitingen te drukken. Alleen de nutsbedrijven mogen dat werk doen.

Nico, aannemer

Regionale verschillen 

De prijzen voor de aansluitingen van nutsvoorzieningen verschillen van regio tot regio. Dat is historisch zo gegroeid. 

Tot op vandaag zijn het de steden en de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aansluitingen van hun inwoners. Dat prijs die je voor de aansluiting betaalt, wordt dus bepaald door de gemeente of de stad. 

De aansluitingen gebeurt meestal niet door de stad of de gemeente. Die schakelt een bedrijf in dat de aansluiting in hun naam doet. Dat zijn de intercommunales. Die ontstonden in de jaren '60 en '70 omdat het voor veel steden en gemeenten te duur werd om alle aansluitingen zelf te doen. 

Prijs hangt ook af van jouw concrete situatie

De prijs wordt niet alleen bepaald door de omgeving waar je woont. Ook je persoonlijke situatie speelt een rol. Dat vertelt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes.

"De eenheidsprijs ligt vast. Maar hoeveel je uiteindelijk betaalt, hangt af van de specifieke ligging van jouw woning. Als de leidingen onder de stoep liggen, is dat mooi meegenomen voor al wie aan die kant van de straat woont. De overburen zullen iets meer betalen voor de aansluitingen omdat er meer gegraven moet worden." 

Nathalie vertelt dat ook je persoonlijke wensen een rol spelen. "Als je een speciale aansluiting nodig hebt omdat je zonnepanelen wil installeren, dan zal je meer betalen dan de buren die een klassieke aansluiting hebben."

 

De prijs hangt af van je woonplaats. Maar ook het feit of je huis links of rechts in de straat staat, kan een verschil maken.

Nathalie Debast, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes

Gas en elektriciteit 

De prijszetting gebeurt jaarlijks door de VREG op basis van een heel aantal parameters. De eenheidsprijs is verschillend omdat de VREG rekening houdt met de verschillen tussen gemeenten. Als er veel mensen dicht bij elkaar wonen, heeft dat een invloed op de prijs om het net te onderhouden. Je netbeheerder kan je vertellen wat de eenheidsprijs is in jouw woonplaats. 

Op de website van Fluvius vind je ook tarieven terug. Maar dat is een basisprijs per eenheid. Om een definitieve prijs te bepalen, moet Fluvius kijken naar jouw concrete situatie.

Rioolaansluiting

In heel veel steden en gemeentes betaal je een vast bedrag voor de aansluiting van je riolering. Elke inwoner betaalt dus evenveel voor de aansluiting. Ook al is het bij de ene persoon duurder om de riolering te leggen dan bij de andere. Gemeentes passen het verschil dan zelf bij. 

Maar dat is niet altijd het geval. Bij Joris bijvoorbeeld ligt de riolering op twee meter diepte  en ligt ze in het midden van de straat. Dat zorgt voor een hogere kostprijs. Want de aannemer van de riolering moet de straat in het midden openleggen en moet een dieper graven dan normaal.

Het algemeen waterverkoopreglement bevat het kader voor de afspraken tussen de rioolbeheerder en de klant. 

Water

Voor de aansluiting van water ben je aangewezen op het waterbedrijf van je woonplaats. Ook die gegevens kan je navragen bij je stad of gemeente. De prijzen voor de aansluiting van het water, zijn ook vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement. 

Steden en gemeentes willen transparant zijn over de finale kostprijs. Maar die is onmogelijk te voorspellen omdat de situatie voor elke aansluiting anders is.

Nathalie Debast, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes

Afwerking gebeurt niet door je eigen aannemer

Nico, de aannemer van Joris, vindt het vervelend dat hij de straat niet mag dichtmaken al de aansluitingen er liggen. "Wij zouden dat kunnen doen maar het mag niet. De nutsbedrijven doen dat zelf. Als je pech hebt, passeert er ook nog een keer een aannemer van de stad of de gemeente. Dat drijft de prijs extra hoog op." 

Nathalie Debast vertelt dat de afwerking en het herstel van straten na werken meestal door de nutsbedrijven zelf gebeurt. "In de meeste gevallen volstaat het dat de aannemer van het nutsbedrijf de afwerking doet. Als die slecht werk levert of als het gaat om heel specifieke materialen, natuursteen bijvoorbeeld op een grote markt, dan neemt een wegenisaannemer in opdracht van de gemeente het over. In een beperkt aantal gemeenten komt er altijd een aannemer van de stad voor het definitieve herstel." 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!