Geen vergunning voor hondenkwekerij Lummen

dinsdag 6 februari 2018 - 18:19
De gemeente Lummen heeft de milieuvergunning geweigerd voor een kwekerij van 150 honden. Een inwoner wil in de Molemstraat een varkensbedrijf omvormen tot een hondenkwekerij. Maar er zijn 155 bezwaren en een petitie ingediend.

"Ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat de bezwaren rond geluidshinder gegrond zijn en dat bij dergelijke inrichtingen de geluidshinder voor de omgeving niet tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden", zegt burgemeester Luc Wouters. "Ernstige geluidshinder is namelijk inherent aan inrichtingen waarin zoveel honden worden gehouden. Deze geluidshinder ontstaat zowel wanneer de honden worden gelucht of gevoederd als wanneer bezoekers de inrichting betreden en zelfs bij passerende wandelaars. Beperking van de geluidshinder van dergelijke inrichtingen tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau is dan ook bijna onmogelijk. Preventie is het enige alternatief om de omgeving tegen deze overlast te beschermen."

 

Volgens de gemeente worden milieuvergunningsaanvragen voor dergelijke inrichtingen altijd geweigerd wanneer er zich binnen een afstand van 200 meter woningen bevinden. "Binnen een zone van 200 meter rond de inrichting bevinden zich 31 woningen", zegt Wouters.  "De dichts bij gelegen woning bevindt zich zelfs op amper 25 meter. Om deze reden heeft het gemeentebestuur de aanvraag dan ook geweigerd." 

 

Eerder heeft de man nog al eens een aanvraag gedaan voor een kwekerij van 480 honden. Daar kwam toen heel veel kritiek op. De man trok toen zijn aanvraag in.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!