Motivatiepsycholoog Maarten Van Steenkiste: “Mensen zijn minder geneigd om zich te laten vaccineren als ze druk ervaren"

woensdag 17 februari 2021 - 17:19
Zouden ze jou kunnen overtuigen om je te laten vaccineren met een gratis pizza? In Israël proberen ze zo mensen over de streep te trekken om toch aan een voldoende percentage gevaccineerden te geraken. Bij ons vrezen nu ook experts dat 70 procent van de bevolking vaccineren onvoldoende zal zijn. Ze denken dat de vaccinatiegraad moet opgetrokken worden naar 80 of zelfs 90 procent. Maar hoe gaan we dat doen? Motivatiepsycholoog Maarten Van Steenkiste denkt na over oplossingen.

“Ik denk niet dat pizza’s uitdelen de meest efficiënte strategie is om iedereen over de streep te trekken. Het is belangrijk dat we goed luisteren naar de zorgen van mensen: waarom ze er tegen op kijken, waarom ze twijfelen om zich te laten vaccineren én daar ook gerichte antwoorden op te geven. Elke twijfel is legitiem. Elke twijfel verdient dus ook een antwoord", aldus Van Steenkiste in 'Spits'.

"We moeten mensen niet proberen te verleiden"

“Gratis werkt bij mensen. Ik ga niet ontkennen dat dat leuk kan zijn. Maar komt gratis ook over bij het bredere publiek? Of bij een twijfelaar? Je kan het gevoel krijgen dat we door de overheid verleid zullen worden of onder druk gezet worden om ons te laten vaccineren. Het is natuurlijk wel de vraag dat zoals in deze situatie een pizza daartoe aanleiding geeft."

"Langs de ene kant zijn heel veel mensen bereid om zich te laten vaccineren. De laatste bevragingen zeggen 76 procent. Dat is meer dan de vooropgestelde 70 procent. Zelfs als die 70 procent nog wordt opgetrokken, is dat een mooi getal. Langs de andere kant zijn mensen minder geneigd om zich te laten vaccineren als ze enige druk ervaren. Het is belangrijk dat het een vrijwillig engagement is.”

Een green card? 

Mensen die gevaccineerd zijn, krijgen in Israël een green card. Zij mogen met die kaart weer allerlei leuke sociale dingen doen, waardoor de niet-gevaccineerden wellicht groen zullen worden van jaloezie: “Privileges of voorrechten koppelen, wil ook weer zeggen dat je de mensen gaat verleiden. Het is zo dat heel veel mensen staan te trappelen om hun vaccin te krijgen. Maar hoe ga je dit dan coördineren?"

Het is een foute boodschap om te zeggen dat een vaccinatie een vrijgeleide is naar vrijheid.

Motivatiepsycholoog Maarten Van Steenkiste

Het collectief belang

"Afhankelijk van je motivatie ben je dan ook al dan niet bereid om de maatregelen nadien nog te blijven volgen. Het is een foute boodschap om te zeggen dat een vaccinatie een vrijgeleide is naar vrijheid. Het gaat over een collectief verhaal van vrijheid. Met ons allen samen zullen wie die vaccinatiecijfers moeten opbouwen.”

“Wantrouwen is een belangrijke factor die iemand tegenhoudt. Er lopen vandaag belangrijke informatiecampagnes. Het is ook goed om te weten voor wie je je laat vaccineren. Ik neem even mezelf als voorbeeld. Ik ben ook een voetbaltrainer, dus ik zou me laten vaccineren om mijn ploeg weer te laten spelen. In dat opzicht doe ik het een stuk voor die anderen om hen het voetbalplezier terug te geven. Het collectief belang en de solidariteitsgedachte helpen volgens mij zeker en vast. Beter dan een gratis pizza. Dit is volgens mij een krachtigere strategie.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!