Investeren in een serviceflat voor je oude dag?

serviceflat
Je ziet overal aanbiedingen om serviceflats te kopen ‘voor een onbezorgde oude dag’.
Maar is dat wel een goede investering?

Je ziet overal aanbiedingen om serviceflats te kopen ‘voor een onbezorgde oude dag’.
Maar is dat wel een goede investering?

Patrick Herkhofs van het adviesbureau Probis, gespecialiseerd in de zorgsector, legt uit wat de voor- en de nadelen zijn en zegt ook waar we moeten op letten als we zo’n belangrijke aankoop overwegen.

:

De Belg heeft een baksteen in de maag en meestal zal hij opteren voor de echte aankoop. In de andere gevallen gaat het om het verwerven van zakelijke rechten (dus geen echte aankoop, maar verwerven van een financieel product: erfpacht, obligatielening, huurkoop). Je wordt dan geen eigenaar en zou dan denken dat je ook geen eigenaarslasten hebt maar… die worden dikwijls op een verdoken manier doorgerekend in de basisdiensten. Die zullen in geval van het zakelijk recht dikwijls hoger zijn dan wanneer je een serviceflat aankoopt. In feite verrekenen ze dan een stukje vastgoed in de prijs van de diensten. De zakelijke rechten hebben over het algemeen minder succes dan de echte aankoop (ook omdat men niet dezelfde zekerheden heeft als een eigenaar en ook meestal geen echte huurgarantie krijgt, als men zelf de flat niet direct betrekt)

Je moet je goed informeren of de dienstverlener/initiatiefnemer ‘erkend’ is en altijd kiezen voor de wettelijk, gereglementeerde vorm van serviceflats. Dan wordt er ook gecontroleerd door de Vlaamse Overheid. Aan de serviceflat moet dus best een erkende exploitant verbonden zijn. Als de exploitant niet erkend is, zou het wel eens kunnen zijn dat je weinig hulp krijgt als je hem nodig hebt.

Erkend = kwaliteitslabel:

De overheid controleert of de serviceflats voldoen aan de erkenningsnormen die voorgeschreven zijn door het ministerie van Welzijn. Deze erkenningsnormen gaan bij de serviceflats voornamelijk over veiligheid, privacy en hulp- en dienstverlening.

 • Veiligheid

  voldoen aan architectonische voorwaarden

  toegankelijkheid voor rolstoelbewoners

  voldoende ruimte om vrij te bewegen

  voldoende steunpunten in de badkamers

  aanwezigheid van een oproepsysteem

  garantie dat er 24/24 permanentie is in geval van nood
 • Privacy en inspraak

  Volledig zelfstandig wonen met respect voor de privacy

  aanwezigheid van een bewonersraad

 • Hulp- en dienstverlening

  indien nodig beroep kunnen doen of verpleegkundige en andere diensten

Als je eigenaar bent van een serviceflat gelden dezelfde fiscale regels als voor elk ander onroerend goed dat je in eigendom hebt (registratierecht bij de aankoop + eventueel BTW + elk jaar onroerende voorheffing)

Als je je eigendom ter beschikking stelt van een dienstverlenende VZW (voor de exploitatie ervan) kan je wel een vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen.

Bij zakelijke rechten ben je geen eigenaar maar heb je wel een bepaalde opbrengst waarop je roerende voorheffing zal moeten betalen.

Om minder successierechten te hebben, opteren sommige mensen voor de aankoop in vruchtgebruik en de kinderen kopen de naakte eigendom..

Bij de meeste initiatieven ressorteren de serviceflats niet onder de huurwetgeving omdat die botst met de erkenning van het zorgdecreet: zo zijn de opzegtermijnen in het zorgdecreet veel korter dan in de huurwetgeving en kan men iemand, volgens het zorgdecreet, niet vragen om van flat te veranderen. Maar dit houdt ook in dat je nooit zeker bent dat je jouw flat op korte termijn zal kunnen betrekken.

In feite sluiten de meeste mensen een soort terbeschikkingstellingsovereenkomst waarbij je als eigenaar de eerstvolgende flat kunt betrekken die vrijkomt. (Je hebt dus voorrang op anderen)

Aanbevelen via mail

het gezegd heeft!