1369 everzwijnen geschoten maar overlast blijft

woensdag 13 maart 2019 - 08:32
Janna De Clerck
foto: Radio 2
Vorig jaar zijn er in onze provincie 1369 everzwijnen doodgeschoten, zo'n 180 meer dan in 2017. Maar dat zijn er lang niet genoeg om de populatie en dus ook de schade in te perken, zegt de Boerenbond.

De problemen met everzwijnen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Landbouwers hebben meer schade, er gebeuren meer ongevallen met everzwijnen en meer en meer tuinen worden omgewoeld. De jagers organiseerden daarom meer drukjachten. Daarbij werden in totaal 1369 everzwijnen afgeschoten. Een kleine 200 meer dan in 2017. "Het is goed dat die afgeschoten zijn", zegt Peter Bruggen van de Boerenbond. "Maar het is niet goed genoeg. Een zeug heeft minstens één keer per jaar 8 tot 10 jongen. en binnen het jaar kunnen die geslachtsrijp zijn. Dus het is duidelijk dat de populatie nog aan het aangroeien is."

Allemaal afschieten

De Hubertusvereniging wil de verschillende wildbeheerseenheden (WBE's) in Limburg er van overtuigen om meer everzwijnen te schieten. "Tot nu toe houden de meeste jagers zich aan enkele ethische regels, zoals het niet schieten van zeugen met jongen", legt Maarten Goethals van de Hubertusvereniging uit. "Maar omdat de populatie van everzwijnen maar blijft aangroeien in Limburg, moeten we misschien tijdelijk terugkomen op die afspraken en alle everzwijnen afschieten. Dat is een moeilijk debat maar dat willen we aangaan."

Gouverneur

In het najaar van 2018 kreeg gouverneur Reynders de opdracht om de jagers en de gemeentebesturen rond de tafel te brengen, zodat ze beter kunnen samenwerken. "We kennen elkaar nu beter", geeft de Boerenbond toe. "Maar nu komt er het er op aan om beter samen te werken. Zodat het everzwijnenprobleem echt aangepakt kan worden." De Hubertusvereniging vindt dat er op het terrein wel al efficiënter gewerkt wordt. "Zo zijn er dit jaar al 14 drukjachten gehouden, dat is al half zoveel als in heel 2018. En de jagers mogen nu ook in meer natuurgebieden schieten."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!