800 klachten van cyberpesten bij Limburgse politie

maandag 8 april 2019 - 12:27
Martijn Donné
Foto: Pexels
In 2017 kregen alle politiezones van Limburg samengeteld zo'n 800 meldingen van cyberpesten binnen. Ook de eerste helft van vorig jaar waren er heel wat meldingen. En dat is een relatief cijfer, want lang niet alle gevallen van cyberpesten worden aangegeven.

Cyberpesten, wat simpelweg pesten op het internet betekent, kent uiteenlopende voorbeelden. Iemand kan bijvoorbeeld grove mails versturen in andermans naam, ongewild foto's verspreiden of een ander herhaaldelijk en/of publiek beledigen. De Limburgse politiezones kregen de afgelopen jaren heel wat dergelijke klachten binnen. In vergelijking met anders provincies ligt het aantal in Limburg ook vrij hoog. In 2017 kregen de Antwerpse zones 'maar' 100 meldingen meer. 

Smartphone

Volgens Gie Deboutte van Kieskleurtegenpesten, een overkoepelende organisatie die zich inzet voor preventie tegen cyberpesten, ligt het probleem vooral bij jongeren. En dan vooral bij het toenemende smartphonegebruik. "Als we naar leeftijd gaan kijken zien we dat ongeveer de helft van de leerlingen in het zesde leerjaar een smartphone heeft", zegt Deboutte. "Van zodra we naar het middelbaar trekken is dat bijna 100 procent, en dan zien we het aantal gevallen van cyberpesten ook toenemen."

Relatief cijfer

In de realiteit is het aantal gevallen van cyberpesten een pak hoger. "Mensen moeten dan echt die drempel over om tot bij de politie te stappen", vertelt Deboutte. "Ik ga er vanuit dat het dan om zeer ernstige situaties gaat."

Wie pest online?

Maar wie is de cyberpester? En vooral, waarom doe je zoiets? "Het is moeilijk om daar één profiel aan te geven", vindt Gie Deboutte. "Het gaat om een uitdrukking van macht. Daders hebben vaak zelf die bevestiging nodig en proberen zich langs die weg een stukje identiteit te geven. Vaak wordt er ook mee uitgepakt bij omstaanders. Het is niet omdat het op het internet gebeurt, dat het ook anoniem is."

Veroordelende blik

Het fenomeen zomaar wegwerken ligt niet voor de hand. "Je kan niet bij één partij gaan kijken", zegt Deboutte. "Eerst en vooral moet je kijken bij de Facebooken en Instagrammen van deze wereld. Zij kunnen ervoor zorgen dat er minder ellende wordt veroorzaakt. Daarnaast moet de omgeving, bijvoorbeeld ouders of leerkrachten, eenduidig zijn in de communicatie naar slachtoffer en dader. Luisteren, en niet te snel komen met de veroordelende blik."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!