Binnenkort bindende toelatingsproef voor lerarenopleiding?

donderdag 10 oktober 2019 - 13:39
Jasmien Leboy
Foto: UCLL
In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat dat er een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding moet komen. Bij de lerarenopleidingen zijn ze tegen zo'n proef, zeker omdat er al een tekort is aan leerkrachten. Maar toch vinden heel wat studenten van de lerarenopleiding het wel een goed idee.

Als je tandarts of dokter wil worden, moet je een toelatingsproef afleggen om aan de opleiding te mogen beginnen. Het zou kunnen dat dat binnenkort ook zo is voor de lerarenopleiding, en daar is niet iedereen het mee eens. Aan de UCLL vragen ze zich af waarom ze de toelatingsproef verbinden met de opwaardering van het lerarenberoep. "Volgens mij zijn er betere manieren", vertelt Ann Deburchgrave van UCLL. "Meer middelen naar het onderwijs laten gaan of mensen in het onderwijs meer laten samenwerken bijvoorbeeld." 

Kennis

"Het gevaar bestaat dat ze in zo'n toelatingsproef vooral gaan peilen naar kennis, terwijl er zoveel meer is dan kennis alleen", gaat Ann verder. "We hebben al ervaren dat het voor veel studenten, vaak met een moeilijke sociaal-economische achtergrond, een drempel is om een test af te leggen en te starten aan een lerarenopleiding. Die drempels verhogen, vind ik dus niet zo'n goed idee." Aan de UCLL pleiten ze voor meer ondersteuning, zodat de studenten een gemotiveerde en onderbouwde keuze maken.

Studenten

Heel wat studenten vinden het nochtans wel een goed idee. "Ik ben eigenlijk wel voorstander van een bindende toelatingsproef", zegt eerstejaarsstudent Emma. "Ik heb de indruk dat veel mensen voor een lerarenopleiding kiezen omdat het iets is waarvan ze denken dat ze het wel zullen kunnen of omdat ze niets anders kunnen en dan maar voor leerkracht gaan. Ik denk dat dat erg gaat verminderen als je de test bindend maakt. Dan springen de mensen die oprecht voor leerkracht kiezen er misschien meer uit."

Student Maarten is het daarmee eens: "Ik ben begonnen met een lerarenopleiding voor het secundair onderwijs. Ik heb daarvoor een instaptoets moeten afleggen, maar die had eigenlijk weinig te maken met mijn keuzevakken. Die instaptoets is natuurlijk wel verplicht, maar niet bindend, hoewel ik denk dat ze er toch wel rekening mee houden. Voor enkele medecursisten met een B of een C op een bepaald onderdeel is er bijvoorbeeld een remediëringstraject opgesteld."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!