Grote stakingsbereidheid in Limburg

dinsdag 12 februari 2019 - 16:46
Marc Lens
De impact van de staking zal groot zijn in Limburg. Volgens de vakbonden is de actiebereidheid groot, niet alleen in de privésector maar ook bij de werknemers van de openbare diensten.

Er zijn stakingen aangekondigd in meer dan 40 bedrijven verspreid over heel Limburg van Lommel tot Tongeren. En daar zijn grote bedrijven bij, zoals bijvoorbeeld Borealis in Beringen,  Aperam in Genk en Sappi in Lanaken.  Aan heel wat bedrijven zullen ook stakersposten staan.

Blokkades

De werkgeversorganisaties vrezen ook dat er op een vijftal plaatsen blokkades zullen zijn, waardoor ook bedrijven en werknemers die niet willen meestaken, getroffen zullen worden. Ze hebben de burgemeesters dan ook gevraagd om op te treden als de openbare orde verstoord wordt. VKW-Limburg en VOKA-Limburg hebben al hun leden nog eens op de hoogte gebracht van de manier waarop ze juridische bijstand kunnen vragen als ze geconfronteerd worden met blokkades. 

Weinig bussen

De impact zal het grootst zijn bij de Lijn, wellicht zullen er weinig bussen uitrijden. Bij het spoor zou zowat de helft van de treinen rijden. Bij de post zal de hinder beperkt zijn. En ook bij de grote ziekenhuizen zullen er nauwelijks gevolgen zijn. Zowel bij het Jessaziekenhuis in Hasselt als het ZOL in Genk kunnen alle raadplegingen doorgaan, ook de niet dringende.

Of de afvalophaling verstoord zal worden door de staking is nog onduidelijk. De containerparken van Limburg.net zijn ieder geval gewoon open.

Bij het onderwijs zal de impact dan weer groter zijn. Er zijn al enkele lagere scholen uit het Gemeenschapsonderwijs waar geen les zal geven worden. De scholen zijn wel verplicht om opvang te voorzien ook als er veel leerkrachten zouden meestaken.

De vakbonden raden ook af om morgen naar het gemeentehuis te gaan. Ook daar zou de dienstverlening verstoord kunnen zijn.

 

Niet alleen looneisen

Aanleiding voor de grote stakingsdag morgen is het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers dat mislukt is. De vakbonden hebben dat overleg opgezegd omdat ze de beloofde 0,8 procent loonstijging voor dit en volgend jaar veel te laag vinden. Maar volgens de vakbonden willen de werknemers ook werkbaar werk. Vooral bij oudere werknemers die nu langer zullen moeten werken leeft dat thema sterk.

Bij de werknemers van de openbare sector leven dan weer heel andere eisen. Daar is vooral onvrede over de afbraak van de openbare dienstverlening. Bij de leerkrachten is er dan weer vraag naar kleinere klassen, meer bijscholingskansen, minder administratieve rompslomp.

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!