Huub Broers: de rebelse burgemeester geeft zijn sjerp door

maandag 2 december 2019 - 16:00
Dirk Reynders
foto: Radio 2
Eind dit jaar neemt Huub Broers (Voerbelangen) afscheid als burgemeester van Voeren. Dan zal hij 19 jaar lang de sjerp hebben gedragen, sinds die legendarische verkiezingen van oktober 2000 toen de Vlamingen de meerderheid veroverde in de Limburgse enclave.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Huub Broers na twee jaar de sjerp zou doorgeven aan zijn opvolger Joris Gaens, maar hij vond dit jaar al dat de de nieuwe generatie er klaar voor is. "Ik wilde zelfs al vroeger op het jaar stoppen, maar ze hebben me overtuigd om dit jaar vol te maken." Het feit dat ook zijn dochter Hilde op hetzelfde moment OCMW-voorzitter zal worden, maakt zijn zelfgekozen afscheid makkelijker. Zelf noemt hij dat nu al zijn mooiste politieke geschenk, dat hem ook bijzonder emotioneel zal maken. Hij gaat er trouwens prat op, dat zowel de nieuwe burgemeester als OCMW-voorzitter, net als nog andere gemeente- en OCMW-raadsleden, oud-leerlingen van hem zijn. "En ook al gelooft niemand dat, ik heb nooit iets over de Voerense politiek in mijn geschiedenislessen verteld."

Ondertussen kan gesproken worden van een heuse Broers-dynastie in de Voerense politiek. Zijn grootvader was burgemeester, zijn vader en zijn oom waren gemeenteraadslid, Huub Broers dus en dochter Hilde wordt OCMW-voorzittter, ze is de allereerste vrouw die in Voeren een uitvoerend mandaat krijgt.

Huub Broers over zijn grootvader, vader en dochter in de politiek
Huub Broers over de Voer

Voerense dialect

Huub Broers is tevreden dat hij de rust heeft kunnen terugbrengen in de gemeente. En hoewel hij als burgemeester van Voeren niet verplicht is om Frans te spreken, praat hij met alle inwoners in hun eigen taal. "En een prachtig neveneffect is dat meer en meer mensen weer overschakelen op het Voerense dialect, te vergelijken met het Maaslands. Dat is de taal die verbindt, veel meer dan de politiek die nog altijd verdeelt."

Toerismevoorzitter?

Helemaal zal Huub Broers niet naar het achterplan verdwijnen. Zo blijft hij voorzitter van de provincieraad. Trouwens, terwijl andere leden van de N-VA de provincie liefst zouden verdwijnen, benadrukt hij de blijvende rol van de provincie Limburg in Voeren, onder in de organisatie van het onderwijs. Ook blijft het bestuurslid van de partij Voerbelangen en is hij kandidaat om voorzitter te worden van Toerisme Voeren.

Voor 60 % geslaagd

Of Broers tevreden is over hetgeen de voorbije 19 jaar is gerealiseerd? "Voor 60% wel, de andere rest is blijven steken op een gebrek aan financiële middelen. Op dit ogenblik werken we in 's Gravenvoeren aan de riolering, maatregelen tegen overstromingen van de Voer, nieuwe stoepen, ... maar dat moet ook nog in de andere dorpen gebeuren. Dat vergt allemaal veel tijd. Op heel wat plaatsen zouden ook nog fietspaden moeten komen." Dat neemt niet weg dat hij ook tevreden is over de manier waarop de gemeentediensten zijn uitgebouwd, Voeren over een eigen brandweerpost beschikt, er onderwijs op alle niveaus is, een nieuwe woonwijk gebouwd werd die jonge gezinnen aantrekt, ... "Voeren is ook een nette gemeente geworden, de slogans zijn weg, we hebben al heel wat fietspaden kunnen aanleggen, ons groen blijft een uithangbord. En het toerisme is zo succesvol dat we zelfs moeten zoeken naar manieren om het in te perken."

Huub Broers in vroegere tijden. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!