In heel Limburg te veel mest in grondwater

dinsdag 10 december 2019 - 06:20
Janna De Clerck
foto: Pixabay
Er belandt nog altijd te veel mest in het grondwater in Limburg, dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. In Limburg zit er gemiddeld minder nitraat in het grond- en oppervlaktewater dan in de rest van Vlaanderen. Maar in geen enkel gebied in Limburg worden de afspraken uit het Mest Actie Plan gehaald.

In het Mest Actie Plan 5 is vastgelegd dat er maar in 5% van de meetpunten een overschrijding van de hoeveelheid nitraat is toegelaten. Maar dat is in geen enkel gebied in Limburg gelukt, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): "De waterkwaliteit is er opnieuw op achteruit gegaan in landbouwgebied. In 23% van de meetpunten in Limburg is er te veel nitraat gemeten. De problemen zijn het grootst in het Maasbekken, daar spreken we van 45% overschrijdingen. In het bekken van de Demer gaat het om 25%. En in het bekken van de Nete, dat ligt voor een stuk ook in Limburg, spreken we van 14% overschrijdingen. Dus nergens halen we een goed resultaat."

Oorzaken

Door de droogte werden niet alle meststoffen opgenomen door de planten. "Door de hele droge zomer hebben de planten niet genoeg nutriënten uit de bodem gehaald. En in het najaar zijn die nutriënten dan uitgespoeld." Maar de slechte resultaten zijn volgens de VMM toch vooral te wijten aan overbemesting. "Door het onoordeelkundig bemesten en te veel te bemesten door de landbouw."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!