Nederland geeft groen licht voor sneltram Hasselt-Maastricht

woensdag 15 mei 2019 - 10:34
Marc Lens
foto : de lijn
De realisatie van de sneltram Hasselt-Maastricht is opnieuw een stap dichterbij. De Nederlandse Raad van State heeft geen bezwaren tegen het bestemmingsplan dat de stad Maastricht daarvoor uitwerkte.

Enkele buurtbewoners in Maastricht waren naar de Raad van State gestapt omdat ze hinder verwachtten van de sneltram. Maar de Raad van State gaat niet in op die bezwaren omdat er "geen planologische bezwaren meer zijn om de nieuwe tramlijn aan te leggen." De raad geeft de omwonenden wel gelijk "waar het gaat om de maximale geluidsbelasting. Zo was in het bestemmingsplan niet duidelijk vastgelegd wat de maximale geluidsbelasting vanwege het tramverkeer mag zijn. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft daarom zelf een regel in het bestemmingsplan opgenomen, waarin die maximale geluidsbelasting wel is opgenomen. Met deze aanpassing blijft het bestemmingsplan overeind."

Belangrijke hindernis

Met de uitspraak van de Raad van de State is een belangrijke  hindernis genomen in het hele project. Het is nu afwachten wat de stad Hasselt doet. Daar is er nog discussie over welk tracé de sneltram moet volgen in de Hasseltse binnenstad.  

Maastricht tevreden

De Gemeente Maastricht en Provincie Limburg zijn als partners in het project Tram Maastricht-Hasselt verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Gert-Jan Krabbendam, wethouder Mobiliteit van de Gemeente Maastricht en voorzitter van de Stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt: “De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten, maar nu is er eindelijk de gewenste duidelijkheid. We kunnen vooruit kijken. Met deze elektrische sneltram op groene stroom halen we auto’s van de weg en verbeteren we de luchtkwaliteit. En we verbeteren met de tram de bereikbaarheid van onze binnenstad”.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!