ZOL Genk en UHasselt verminderen kans op vroeggeboortes

woensdag 11 juli 2018 - 18:20
Het Ziekenhuis Oost-Limburg en de UHasselt volgen al enkele jaren zwangere vrouwen met risico op bloeddrukproblemen op de voet via een App. Met succes, want drie andere Vlaamse ziekenhuizen stappen mee in het onderzoeksproject.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg en de UHasselt startten begin 2015 met het telemonitoringproject. Vrouwen die risico lopen op verhoogde bloeddruk tijdens hun zwangerschap krijgen een bloeddrukmeter en stappenteller mee naar huis. Twee maal per dag meten ze thuis hun bloeddruk en geven die waarden  door aan het ziekenhuis. Ze registreren ook dagelijks hun activiteiten en één keer per week hun gewicht. Als er afwijkende waarden zijn neemt de vroedvrouw in het ziekenhuis contact op met de gynaecoloog en die stelt dan eventueel een behandeling voor. Bijvoorbeeld medicatie tegen hoge bloeddruk, een extra raadpleging of een opname in het ziekenhuis.

Kans op vroeggeboorte daalt

"Door patiënten zo op de voet te volgen, kan erger voorkomen worden. Vooral zwangerschapsvergiftiging kan een gevolg zijn van bloeddrukproblemen. Uit het onderzoek is nu al gebleken dat de kans op zwangerschapsvergiftiging daalt door deze aanpak en ook de kans op vroeggeboortes neemt af", zegt onderzoekster  Dorien Lanssens die haar doctoraat hierover maakt.

Onderzoek breidt uit naar Vlaanderen

Het hele telemonitoringproject is nu in de prijzen gevallen en krijgt 1,5 miljoen euro van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dankzij dat geld kan het onderzoek op grotere schaal gevoerd worden. Drie ziekenhuizen - UZ Leuven, UZ Antwerpen en UZ St Lucas in Brugge  - stappen mee in het project. Alle Limburgse ziekenhuizen verwijzen nu al hun risicopatiënten door. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!