Gentse makelaars discrimineren niet meer

dinsdag 9 oktober 2018 - 12:49
Adel Mouchalleh
Op dit moment is er geen enkele Gentse makelaar die een kandidaat huurder een plaatsbezoek weigert omwille van afkomst of handicap. Maar de discriminatie is mogelijks verschoven naar discriminatie op een andere manier.

De stad Gent werkt sinds 2015 met praktijktesten op de woningmarkt, in samenwerking met de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Daarbij werden 86 makelaars systematisch gecontroleerd op discriminatie. Daaruit bleek dat 12 makelaars mensen systematisch discrimineerden op basis van hun afkomst. Die 12 makelaars hebben nu een goed gesprek gehad bij het centrum voor gelijke kansen Unia, waardoor ze zowel mensen met een Vlaamse naam, als mensen met een niet-Vlaamse naam even vaak uitnodigen voor een plaatsbezoek.

Niet te vroeg juichen

Hoewel dit zeker goed nieuws is, kan het wel zijn dat de discriminatie verschoven is naar een latere fase in het verhuurproces. Bijvoorbeeld tijdens het plaatsbezoek of tijdens de onderhandelingen van het huurcontract. Daarom pleit socioloog Pieter-Paul Verhaeghe om de praktijktesten uit te breiden naar het plaatsbezoek. "Op die manier kunnen we  dan controleren of iedereen evenveel kans krijgt om zichzelf voor te stellen", voegt Verhaeghe daar aan toe.

Het kan dat de discriminatie verschoven is. Daarom zouden we de praktijktesten uitbreiden naar het plaatsbezoek.

Pieter-Paul Verhaeghe, socioloog aan de VUB

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!