Samenwerking tussen ziekenhuizen in Denderstreek?

dinsdag 26 december 2017 - 12:41
Het AZ Oudenaarde is gestart met verkenningsgesprekken met de ziekenhuizen uit het Denderbekken. Het is onder meer de bedoeling om te bekijken of ziekenhuizen zich kunnen specialiseren en zo de taken beter kunnen verdelen. Van een fusie is voorlopig geen sprake.


Het Algemeen Ziekenhuis van Oudenaarde bekijkt hoe het beter kan samenwerken met de ziekenhuizen van het netwerk Denderbekken. Dat zijn de ziekenhuizen van Aalst, Geraardsbergen, Wetteren en Dendermonde. Het gaat zo in op de vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Zij werkt al langer aan een ziekenhuisplan waarbij verschillende ziekenhuizen uit een regio zich specialiseren en de taken beter verdelen. Het AZ Oudenaarde is daarom met verkennende gesprekken gestart. Het zou bijvoorbeeld de bedoeling zijn dat patiënten voor bepaalde behandelingen naar één gespecialiseerd ziekenhuis doorverwezen worden en niet langer overal terecht kunnen. Dat moet, volgens het ziekenhuisplan, de kwaliteit van de zorg verbeteren en de ziekenhuizen meer ruimte geven om hun specialisatie te verdiepen. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!