Doe de test: Ben je links, rechts of ambidexter?

donderdag 13 augustus 2020 - 07:15
Ongeveer 10% van de bevolking is linkshandig. Een nog kleiner deel van de bevolking is ambidexter. Dat wil zeggen dat ze even handig zijn met hun linker als met hun rechter hand. Hoe zit dat bij jou?

De betekenis van het woord ambidexter komt uit het Latijn. Je herkent het woord 'ambo' (beide tezamen, twee) en dexter (rechts), dextera (rechterhand). Met “twee rechterhanden” wordt bedoeld dat men zowel links als rechts even handig is, omdat iemand met “twee linkerhanden” als onhandig wordt beschouwd. 

Heel veel ambidexters zijn er niet: ongeveer 1% van de totale bevolking. Al is het ook wel zo dat veel mensen enige mate van ambidextrie hebben. Ze kunnen bepaalde taken zowel met de linker- als met de rechterhand uitvoeren, maar niet even goed. 

Doe de test!

Om vast te stellen welke hand de voorkeur heeft bij het uitvoeren van verschillende activiteiten bestaat er een eenvoudige test, ontwikkeld door Jan Van Strien, van de Universiteit van Rotterdam.

De test bestaat uit 10 vragen over het gebruik van de linkerhand of de rechterhand bij een aantal taken. Aan jou om aan te geven met welke hand (links of rechts) of beide je die taken even goed kan uitvoeren.

Ter info: er wordt niet gevraagd of je links of rechts schrijft, omdat schrijven met een bepaalde hand vaak is aangeleerd. 

Benieuwd!

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!