Komt er een coronaspaspoort? "Je zegt dan eigenlijk dat de economie belangrijker is dan de gelijkheid tussen mensen"

dinsdag 4 mei 2021 - 16:20
Foto: Unsplash
De Vlaamse regering denkt eraan om een systeem van coronapaspoorten in te voeren. Met zo’n coronapas kan wie gevaccineerd is of recent negatief heeft getest, meer vrijheden krijgen. Dominique De Meyst, mensenrechtenjurist, vreest dat zo'n paspoort bepaalde groepen kan uitsluiten.

Coronacommissaris Pedro Facon is een voorstander van het coronapaspoort: "Vanzelfsprekend zal een solide juridische basis nodig zijn, maar dat er een vax- en testpaspoort zal komen, zeker eens de volledig, met twee dosissen, gevaccineerde populatie groeit, leidt voor mij geen twijfel", reageert hij op Twitter. Het systeem, dat nu al in Denemarken wordt toegepast, zou bestaan uit een document of een app op je smartphone, waarmee je kan aantonen dat je gevaccineerd bent of dat je recent negatief hebt getest. Dat zou je dan het recht geven om bijvoorbeeld naar de kapper of op restaurant te gaan. 

"Je gezondheidstoestand is beschermd door antidiscriminatiewetgeving"

Het is een systeem dat mensenrechtenjurist Dominique De Meyst zorgen baart. "Mijn vrees is dat zo'n paspoort kan discrimineren op bepaalde beschermde criteria binnen de antidiscriminatiewetgeving. Want ja, ook onze gezondheidstoestand is een van die criteria", legt ze uit in 'Spits met David'. Net zoals je niet mag discrimineren op basis van iemands leeftijd, religie of gender, mag je ook geen onderscheid maken op basis van iemand zijn gezondheidstoestand. Ook die wordt beschermd door de antidiscriminatiewet. "Zo'n paspoort voert een onderscheid in tussen mensen die zogezegd gezond zijn, want daarmee staat de vaccinatiestatus gelijk, en mensen die niet gezond zijn. Terwijl niet-gevaccineerden ook andere manieren hebben om zich te beschermen tegen het coronavirus. Op basis van het paspoort zou je mensen dus verschillend kunnen gaan behandelen. Dat wil de antidiscriminatiewetgeving net vermijden."

"Het doel van heel dit idee is natuurlijk legitiem, want we willen de maatschappij weer heropenen zonder dat de besmettingsgraad opnieuw omhoog gaat. Maar de wetgeving rond discriminatie zegt dat we dat op een manier moeten doen die niet verder gaat dan nodig is. En daar knelt het schoentje. Zo'n paspoort gaat verder dan nodig. We kunnen de besmettingsgraad ook op andere manieren laag houden, dat doen we intussen al meer dan een jaar. Dus, is zo'n extra papiertje dan écht nodig?"

"Je kan mensen ook op andere manieren mobiliseren om zich te laten vaccineren"

Je laten vaccineren tegen corona is momenteel niet verplicht in ons land. "Het paspoort wordt daarom ook gezien als een indirecte manier om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Daar stel ik uiteraard geen vragen bij. Maar je kan de bevolking ook op een andere manier mobiliseren. Bijvoorbeeld door mensen rechtstreeks aan te spreken of door hen voldoende te informeren. Het is een methode die ook het doel van de groepsimmuniteit bereikt, zonder dat we daarvoor een paspoort hoeven in te voeren."

De Meyst wil vooral dat we ons bewust zijn van de problematiek die er ontstaat door zo'n paspoort in te voeren. "De drang naar vrijheid valt uiteraard volledig te begrijpen. Maar door dit te beslissen stel je dat de economie belangrijker is dan de gelijkheid tussen mensen. Want op deze manier kunnen bijvoorbeeld jonge mensen veel langer niet op café gaan dan andere mensen en krijgen mensen die zich niet willen of kunnen later vaccineren ook een andere behandeling. Daar moeten we ons goed bewust van zijn."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!