Ondanks de regen worden onze lentes toch droger: "De afgelopen 30 jaar is er 17,5% minder regen gevallen"

vrijdag 28 mei 2021 - 17:21
Canva
Hoewel het de voorbije weken hard heeft geregend, zijn onze lentes droger dan dertig jaar geleden. Onze winters worden wel natter. Toch heeft Vlaanderen vaak last van droogte. Hoe komt dat? En wat zegt dat over klimaatopwarming? Klimaatjournaliste Ann De Bie legt het uit aan David Van Ooteghem in Spits.

“Ik wou deze cijfers heel graag weten”, lacht klimaatjournaliste Ann De Bie. “Het heeft heel veel geregend de afgelopen weken, maar het KMI heeft uiteraard niet enkel naar de afgelopen weken gekeken. Men heeft vooral gekeken naar de afgelopen 60 jaar.”

“Je moet weten dat het KMI alles bijhoudt, ook hoe veel het regent, elke dag al sinds 1893”, legt Ann de Bie uit. "Ze hebben berekend dat er de afgelopen 30 jaar maar liefst 17,5% minder regen is gevallen in de lente in vergelijking met de 30 jaar daarvoor. Het is dus echt wel droger geworden. 17,5% is niet niets!”

De maand mei ’21

“Er zijn natuurlijk altijd uitschieters. De afgelopen maand mei was inderdaad deprimerend somber en nat. De andere twee lentemaanden (maart en april) waren droger. Als je kijkt naar het totaal heeft het deze lente evenveel geregend als normaal. Het feit dat het klimaat verandert en opwarmt, en dat we op lange termijn steeds drogere lentes krijgen, neemt niet weg dat we af en toe nog eens een kletsnatte maand mei kunnen hebben. Maar de kans dat er natte lentemaanden zijn, wordt alsmaar kleiner.”

De winters worden elke 10 jaar een 5% natter. Dat zou goed nieuws zijn, op voorwaarde dat we de regen die valt, kunnen opslaan tegen dat het weer droger wordt. 

Klimaatjournaliste Ann De Bie

Je hebt altijd mensen die zeggen: “Kijk eens, het regent toch! Wat bedoel je met klimaatopwarming?” Maar ook daar heeft Ann De Bie een antwoord op: “Als je spreekt over korte termijn dan zeg je ‘meteorologisch’. Spreek je over lange termijn, dan zeg je ‘klimaat’. Het gaat hier over periodes van tientallen of honderden jaren. En niet over vorige week of maand.”

Nattere winters

Onze winters worden wel natter. Dat wil zeggen dat dit wat compenseert. Drogere lentes en nattere winters: “De winters worden inderdaad elke 10 jaar een 5% natter. Dat zou goed nieuws zijn, op voorwaarde dat we de regen die valt, kunnen opslaan tegen dat het weer droger wordt. Maar dat is bij ons in Vlaanderen een probleem.”

“Er is heel veel water dat wegspoelt via rioleringen en grachten richting rivieren of de zee. Dat water zijn we kwijt. Het zou beter zijn als die regen in de grond kan insijpelen.” Maar dat is moeilijk omdat er bij ons zo veel beton ligt overal. Zelfs in voortuintjes. “Onze regio is veel meer gebetonneerd en volgebouwd als andere regio’s of buurlanden. We zouden moeten ontharden of ten minste ervoor zorgen dat er geen verharding bijkomt. Je kan ook zorgen voor regentonnen of waterreservoires.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!