Aantal fietsers in Leuven neemt gevoelig toe

vrijdag 27 september 2019 - 16:17
Thomas Van den Hoof
fietsers op Damiaanplein Leuven
foto: stad Leuven
Het aantal fietsers in de Leuvense binnenstad is de voorbije drie jaar met 44% toegenomen. Het aantal auto's is in dezelfde periode met 19% gedaald. Dat blijkt uit de verkeerstellingen die de stad Leuven in de maand mei liet uitvoeren. Uit de tellingen blijkt ook dat het aantal verplaatsingen gelijk is gebleven. Minder auto's betekent dus niet minder volk in Leuven, zegt de stad.

In 2016 voerde Leuven een nieuw circulatieplan in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen moesten doorgaand autoverkeer uit de binnenstad houden en verplaatsen naar de ring. De ingrepen moesten in het centrum meer ruimte vrijmaken voor fietsers, voetgangers en groen. Om de effecten van het circulatieplan te meten, gebeuren er geregeld verkeerstellingen. De jongste werd gehouden tussen 1 en 26 mei 2019.

Kanteling

"De resultaten van de jongste verkeerstellingen tonen aan dat het plan zijn uitwerking niet gemist heeft", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. "Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers in de binnenstad met 44% toegenomen en is het aantal auto's met 19% gedaald. De trend die na de invoering van het circulatieplan was ingezet, wordt dus voortgezet en verder versterkt."

Koning Fiets

Het totale aantal verplaatsingen in de binnenstad is niet opvallend gestegen of gedaald. Wel is de verhouding auto-fietsverkeer omgeslagen. Op een gemiddelde werkdag in 2019 is de verhouding tussen het aantal fietsers en auto's verschoven naar 48% fietsers en 49% auto's. In 2016 waren dat nog 34% fietsers en 62% auto's. "De modal shift zet zich dus door en men kiest steeds meer voor de fiets. Ook uit de tellingen van het aantal voorbijgangers in het kernwinkelgebied blijkt dat er evenveel mensen rondlopen als in 2016", aldus schepen Dessers.

Verfijnen en uitbreiden

Leuven wil op basis van deze tellingen nog ingrepen doen om de verkeersleefbaarheid in een aantal straten nog te verbeteren. Ze geeft als voorbeeld onder andere de Riddersstraat, de Blijde Inkomststraat en de Bondgenotenlaan. Later komen er nog aparte circulatieplannen voor de centra van de deelgemeenten Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!