Juf Sint-Barbaraschool Beringen had geheime relatie met twee leerlingen

woensdag 11 september 2019 - 12:25
Janna De Clerck
foto: Radio 2
In het VIBO Sint-Barbara in Beringen, een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, zou een lerares een seksuele relatie hebben gehad met twee leerlingen. Eén van de leerlingen en de moeder van een tweede slachtoffer getuigen daarover in Het Laatste Nieuws. Zo'n relatie is niet strafbaar maar wel problematisch, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De directie van de Sint-Barbaraschool was al een tijdje op de hoogte van de feiten maar wil alleen deze korte verklaring kwijt. "Het schoolbestuur heeft binnen het bestaande regelgevend kader acties ondernomen, via de geijkte kanalen. Dit zal zijn verloop nog kennen."

Strafbaar?

Een relatie tussen een leerkracht en een leerling die ouder is dan 16 is niet strafbaar als er sprake is van wederzijdse toestemming. Maar op deontologisch vlak rijzen er wel vragen, geeft ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe. Woordvoerder Pieter Jan Combrez: "Op deontologisch vlak is een relatie tussen een leraar en een leerling altijd problematisch omdat de leraar een gezagspositie heeft ten opzichte van een leerling. En daar horen altijd verwachtingen bij. Bij kwetsbare leerlingen moeten we daar extra op letten." 

School beslist

"Het is nu aan de school om te beslissen of er maatregelen genomen moeten worden", gaat Combrez verder. "Zoiets staat niet standaard in het schoolreglement of het arbeidsreglement. Maar een schoolbestuur kan zelf de context in acht nemen en in gesprek gaan met de betrokkenen. En dan kunnen er eventuele maatregelen genomen worden." 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!