Fusie van katholieke scholen in Leuven gaat niet door: "nu eerst vertrouwen herstellen"

dinsdag 3 december 2019 - 15:00
Thomas Van den Hoof
scholenfusie Leuven
De geplande fusie van drie katholieke scholen in Leuven is afgeblazen. Op 1 september 2021 zouden het Paridaensinstituut, het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Sint- Pieterscollege samensmelten. Maar het plan, met de naam Perron 3.000, stuitte op heel wat verzet van leerlingen en schoolpersoneel.

Het fusieplan van de drie Leuvense scholen sloeg op 23 september 2019 in als een bom. Drie scholen, die zich hadden verenigd onder de noemer LKSD (Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle) stelden hun plan voor onder de noemer Perron 3.000. Meteen stak er protest op, in uiteenlopende vormen. Leerlingen en onderwijzend personeel van de drie betrokken scholen hielden sit-ins en zelfs een betoging met ongeveer 2.000 deelnemers.

Mea culpa

"We zien dat dit initiatief leidde tot een klimaat van wantrouwen en frustratie, en we hierdoor nooit tot de volwaardige dialoog zijn gekomen die we beoogden. Hiervoor bieden we onze excuses aan. We streven naar samenwerking. Om dat goed te kunnen doen, laten we het proces naar een nieuwe structuur, dat we Perron 3000 noemden, los", schrijft Pat Vandewiele van de LKSD dinsdagmorgen in een bericht op Smartschool.

Vertrouwen herwinnen

"Inzetten op herstel met wie betrokken is, staat nu voorop. We willen opnieuw werken aan een positief schoolklimaat in een krachtige, respectvolle dialoog. Dat vraagt begrip, tijd en samenwerking", gaat Vandewiele verder. "We blijven geloven in een krachtiger onderwijs voor elke leerling in Leuven. We nodigen jullie uit om samen met ons meerdere pistes te onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en gemeenschappelijke doelen."

Spoorloos 3.000

Het verzet tegen de fusie zit gegroepeerd onder de naam Spoorloos 3.000. Woordvoerster Karin Kustermans blijft op haar hoede: ""Wij zijn heel blij dat de Raad van Bestuur eindelijk inziet dat voor dit project geen enkele draagkracht bestaat en dat ze het dus opdoeken. Maar de verwoording blijft vaag. In elk geval moet er nu eerst een grondige analyse gebeuren van het Leuvense onderwijs. Pas daarna kunnen nieuwe stappen worden gezet. Er is ook een vertrouwensbreuk. En het zal nog enige tijd duren eer dit vertrouwen is hersteld. Maar we willen zeker meewerken aan nieuwe projecten."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!