Grootste groene waterstoffabriek van Benelux komt in Oostende

maandag 27 januari 2020 - 12:14
Foto: VRT NWS
In de haven van Oostende komt over vijf jaar mogelijk een fabriek die groene waterstof produceert op basis van de groene stroom die geproduceerd wordt door de windmolenparken in de Noordzee. De waterstof kan daarna gebruikt worden om opnieuw stroom op te wekken of om voertuigen te laten rijden. Het project gaat nu in een studiefase.

Concreet willen ze in Oostende met groene stroom door elektrolyse water omzetten in waterstof. Op momenten dat er te weinig stroom wordt geproduceerd door zon- en windenergie kan die waterstof gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. De waterstof kan ook gebruikt worden als brandstof voor voertuigen. "We mikken vooral op de mobiliteit", zegt Dirk Declerck van de haven van Oostende. "Auto’s, bussen, maar ook schepen." De waterstof kan ook gebruikt worden als grondstof in de industrie.

Geen CO2

Een bijkomend voordeel is dat bij dit proces geen CO2 vrijkomt. Volgens de initiatiefnemers van de nieuwe groene-waterstoffabriek zou die op jaarbasis voorkomen dat 500.000 à 1.000.000 ton CO2 wordt uitgestoten. Het project gaat nu in een studiefase. De investering wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro’s.

Over 5 jaar klaar

De fabriek zou binnen 5 jaar klaar moeten zijn. Dan zou die op jaarbasis 50.000 ton groene waterstof produceren. Er zouden een dertigtal mensen aan de slag kunnen. Het gaat om de eerste groene-waterstoffabriek van die omvang in de Benelux.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!