De Nationale Veiligheidsraad krijgt het advies om kleuterscholen weer te openen

vrijdag 22 mei 2020 - 17:28
Getty Images
Het was een lange vergadering voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden. Na uren overleggen, kwamen ze tot een akkoord. De Nationale Veiligheidsraad moet dit advies nu wél nog goedkeuren.

Enkel leerlingen uit het eerste, tweede en een deel van het zesde leerjaar mochten tot nu toe naar de lessen. Ook het zesde (en het zevende) middelbaar in het secundair onderwijs zit weer aan de banken. Voor de rest van de leerlingen geldt wel nog steeds afstandsonderwijs. Nu werd bekeken of ook het tweede en het vierde middelbaar weer naar school kan. En heel wat kinderartsen en psychiaters gaven al het advies om ook kleuters weer naar school te sturen.

Men adviseert de Nationale Veiligheidsraad nu om het kleuteronderwijs volledig te heropenen vanaf 2 juni. En ook op de lagere school willen ze dat leerlingen minstens de helft van de onderwijstijd op school doorbrengen. Voor de kleuters zullen geen afstandsregels gelden. In het lager en het secundair onderwijs blijft afstand houden wel de regel.

 

Ik ga ervan uit dat de Veiligheidsraad ons de mogelijkheid geeft om dit advies uit te voeren

Minister van Onderwijs Ben Weyts

Vanaf 2 juni mogen in het secundair onderwijs de leerlingen van het tweede en vierde jaar de lessen op school weer opnemen, ook dat staat in het advies. De leerlingen komen maximaal 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school. Het is de bedoeling om het eerste, derde en vijfde jaar ten minste nog één dag naar school te laten komen. Ook het buitengewoon onderwijs mag verder opstarten. "Ook hier ligt de autonomie bij de scholen om in de mate van het mogelijke en ook gelet op eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer keuzes te maken", zo staat in het advies.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!