Professor Vandenbussche: "We gaan het beste in de mensen naar boven zien komen na deze crisis"

vrijdag 20 maart 2020 - 18:06
“Wat ons als mens echt gelukkig maakt, is goede gezondheid en goede, sociale relaties. De coronacrisis doet dat besef groeien", zegt professor Hylke Vandenbussche van de KU Leuven. Zij voorspelt een 'gouden periode' wanneer de crisis voorbij is.

“Het is natuurlijk heel erg wat we nu meemaken. Maar een crisis schept ook opportuniteiten", legt professor Hylke Vandenbussche van de KU Leuven uit bij 'Spits met David'. "We worden momenteel een beetje verplicht om tot stilstand te komen. Er is een nieuwe focus op sociale relaties en gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die investeren in hun relaties en actief bezig zijn met hun gezondheid, dat die langer én gelukkiger leven. In die zin is het niet allemaal slecht nieuws wat we nu horen. Maar eerder een opportuniteit om het in de toekomst iets anders aan te pakken.”

Voor sommige mensen kan thuiszitten problematisch zijn. Stress, ruzie met je partner, … “Misschien is dit het moment om in de spiegel te kijken en te zien wat er misloopt. Wat loopt er fout in mijn relatie, wat loopt er fout met mezelf. Mensen kunnen nu niet meer vluchten, noch van zichzelf, noch van anderen rondom hen. In normale tijden is er heel veel afleiding. Die is er nu niet meer. Mensen gaan snel beseffen of ze wel of niet goed in hun vel zitten. En als het niet goed zit, is het misschien tijd voor verandering. Iedereen is een beetje bang voor veranderingen. Maar het brengt ook vaak goede en nieuwe dingen met zich mee. Dus ik ben optimistisch naar de toekomst toe.”

Veel dingen waarvan we zeiden dat we ze anders zouden moeten doen, gebeuren nu effectief op een andere manier. Er is geen alternatief meer, we moeten mee in de verandering.

Professor Hylke Vandenbussche

“Ik wil de situatie zeker niet minimaliseren. Zeker niet voor de zelfstandigen of mensen die tijdelijk werkloos zijn door de crisis. Maar ook die mensen gaan misschien naar verandering op zoek gaan. Dat zorgt voor heel wat creativiteit en innovatie. Dat zien we nu al met mondjesmaat. Mensen komen met creatieve oplossingen voor de situatie waarmee ze nu geconfronteerd worden.”

Gouden periode

Vandenbussche voorspelt een 'gouden periode' wanneer de crisis voorbij is. “Er zijn in de geschiedenis nog periodes geweest waarin mensen in afzondering moesten gaan. Dat zorgde telkens voor heel wat innovatie achteraf. Wetenschapper Isaac Newton heeft zijn belangrijkste ontdekkingen gedaan wanneer hij in quarantaine zat door een ziekte. Dat is nu op wetenschappelijk vlak, maar dat gaat ook in andere velden te zien zijn. We gaan het beste in de mensen naar boven zien komen. Ik ben hoopvol dat deze periode dingen teweeg gaat brengen waarvan we het bestaan nu niet eens afweten.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!