Zo ga je om met kinderen en een leerstoornis

woensdag 2 september 2020 - 16:14
Het is niet makkelijk om je kind te helpen met zijn leerstoornis of leerprobleem. Hoe doe je dat het best? Pedagoog Hans van Crombruggen legt uit hoe je je kind het beste helpt.

"Het is goed dat er een gevoeligheid voor bestaat en dat er wordt gelet op de eventuele problemen van kinderen. De keerzijde is dat er vandaag van heel wat kinderen te veel wordt verwacht. Het lijkt alsof er nu een oplossing moet zijn voor elk probleem."

"Veel ouders verwachten echt te veel van de kinderen. Als hun kinderen op school slechte punten halen dan is het of de schuld van de lesgever of is het niet het ding van het kind en moet men op zoek gaan naar het kind zijn specifieke interesses. Zeggen dat het kind het niet kan, er gewoon niet goed in is, er geen aanleg voor heeft, ... dat wordt amper gezegd."

Help je kind

"Je hebt dan ook het punt dat iedereen een label op een kind wil plakken. De aandacht verschuift van het kunnen helpen van het kind, naar er vooral een etiket op kunnen plakken… Langs de andere kant, voor sommige zaken zijn labels noodzakelijk. (Bijvoorbeeld voor de toegang tot bepaalde scholen heb je een label nodig, …) Het komt er niet op aan om op al die problemen een label te plakken, maar ook om ze op te lossen. Er moet een mentaliteitswijziging komen, je mag opvoeden niet enkel zien als het aanreiken van allerlei zaken. En, als de kinderen er dan niet goed in zijn, op een krampachtige manier gaan zoeken om het toch te leren!"

Focus op wat je kind wél kan

Je moet niet enkel het probleem oplossen van het kind, je moet er ook voor zorgen dat het nog een heel groot zelfvertrouwen blijft hebben. Het kind kan  zelfvertrouwen putten uit wat het wel allemaal kan!

Stimuleer je kind

Een kind heeft veel meer in zijn mars dan enkel de vaardigheden onder de knie krijgen die het op school leert! Zie kinderen niet enkel als leerlingen met mogelijke problemen, maar als individuen die van alles kunnen.

Een positieve omgeving

Opvoeden is kinderen een kans te geven, alles wat ze hebben aan positieve mogelijkheden te ontwikkelen en hen een omgeving aan te bieden waar ze dat kunnen doen.

Zorg voor vrijetijdsbesteding

Ze moeten zich niet enkel focussen op de dingen die op school gegeven worden, maar ook focussen op de dingen die niet op school aan bod komen. Zaken zoals: dans, theater, creativiteit die men kan tonen in knutselen en tekenen. Op school is tekenen een vak, op voorhand ligt vast wat men wil doen en waar men wil uitkomen. Je wil dat de leerling die bepaalde zaken onder de knie krijgt. Wij zeggen: "Nee, laat het kind zich uiten met tekenen en geef het zo de kans om creatief te zijn." Zo leert het kind zijn creatieve kant ontdekken en ook zichzelf. In het onderwijs is het moeilijker om zichzelf te ontdekken, je kan die dingen best laten gebeuren naast het onderwijs.

Zorg voor de 'juiste' vrijetijdsbesteding

Wat je vaak ziet is dat ouders het onderwijs van het kind gaan uitbreiden, ze gaan de vrije tijd vullen met bijlessen, logopedie, … Maar vul die vrije tijd met vrije taken, waar kinderen wijs van worden. Sommige gaan in die vrije tijd het accent leggen op het dansen, of op veel meer in de natuur spelen,... Met deze aanvulling in hun vrije tijd kunnen ze zich op een andere manier ontplooien.

Kinderen hebben ook vaak faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je hen dingen laat doen waar ze wel goed in zijn, ga je hen ook meer zelfvertrouwen geven.

Pedagoog Hans van Crombruggen

Het positieve effect

Door op een anderen manier met deze kinderen om te gaan en hun positieve vaardigheden te ontplooien, gaat dit een positief effect hebben op hoe ze zich voelen. Een deel van de problemen gaat daar dan ook door verdwijnen.

Bijvoorbeeld, kinderen hebben ook vaak faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je hen dingen laat doen waar ze wel goed in zijn, ga je hen ook meer zelfvertrouwen geven.

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!