Card Stop wordt eindelijk goedkoper! Wat verandert er in 2019 nog voor de consument?

maandag 17 december 2018 - 08:15
Vandaag betaal je nog altijd 30 cent per minuut als je naar Card Stop belt. En dat is toch wel straf voor een dienst die in het leven is geroepen om consumenten beter te beschermen. De minister van consumentenzaken heeft nu een wetsontwerp klaar om van Card Stop in de toekomst een gewoon zonaal nummer te maken. En er zit nog meer goed nieuws in de pijplijn...

Card Stop moet gratis dienst worden

Card Stop is vandaag niet gratis. De dienst is eigendom van Atos Worldline en als je er een beroep op doet, betaal je 30 cent per minuut. Net zoals dat het geval is bij andere 070 nummers. 

Maar 30 cent per minuut loopt snel op en dat heeft de regering nu ook beseft. Card Stop zal daarom in de loop van volgend jaar een gewoon zonaal nummer worden. Je zal dus wel nog betalen voor de reguliere telefoonkosten maar je zal geen meerkost moeten betalen omdat je naar een 070 nummer belt. Het huidige Card Stop nummer 070 344 344 blijft wel behouden.

Consumentenminister Kris Peeters: "Via Card Stop kunnen mensen hun bankkaart laten blokkeren bij verlies of diefstal. Criminelen kunnen de kaart daardoor niet meer gebruiken. Alle Belgische banken maken gebruik van Card Stop en hebben daarvoor een contract afgesloten met Atos Wordline. Momenteel werkt Card Stop nog via een betalend telefoonnummer. Dat moet veranderen en daarom heb ik samen met de minister van telecom een wetsontwerp uitgewerkt zodat je voor de dienst van Card Stop geen bijkomende kosten moet betalen."

En er is meer...

De maatregel om Card Stop goedkoper te maken, past in de beleidsnota Economie die ook de consumentenbescherming bevat. Voor het laatste regeringsjaar wordt er vooral ingezet op de 'financiële consument'. Concreet wil dat zeggen dat er maatregelen in staan die consumenten meer bescherming geven met betrekking tot de banksector en de verzekeringswereld.

  • Lancering van een online tariefsimulator.  Deze zal consumenten toelaten om betaalrekeningen (zichtrekeningen) met elkaar te vergelijken. Dat zal op een gemakkelijke en transparante manier gebeuren en op termijn zal je er ook andere diensten van banken kunnen bekijken en vergelijken. De tariefsimulator moet bovendien ook de marktwerking en concurrentie in de banksector verbeteren.
  • Snellere uitbetaling van levensverzekeringen. Er zijn geregeld klachten over de laattijdige uitbetaling van levensverzekeringen. Soms moesten begunstigden enkele maanden op hun geld wachten. In de beleidsnota wordt aan verzekeraars termijnen opgelegd voor het opvragen van documenten en voor de uitbetaling. Bovendien zullen verzekeraars een schadevergoeding moeten betalen als ze de termijnen niet respecteren. Als er geen begunstigde naar voren treedt, zal de verzekeraar er ook sneller zelf op zoek naar moeten gaan.
     
  • Een verzekering bij terroristische aanslagen voor iedereen. Na de terroristische aanslagen in ons land kwam er veel kritiek over de gebrekkige steun aan slachtoffers. Het nieuwe wetsontwerp brengt daar verandering is. Het staat nu heel duidelijk op papier wat wordt beschouwd al een terroristische aanslag. Bovendien kan er geen twijfel meer zijn wie een beroep kan doen op een vergoeding. Iedereen die getroffen is, zal aanspraak maken op een vergoeding. Los van het feit of de betrokkene als verzekerd is of niet. En de uitbetaling zal sneller moeten verlopen.

Maar!

De regering heeft op dit moment geen meerderheid meer in het parlement. En al deze wetsvoorstellen moeten nog goedgekeurd worden. Het kabinet Peeters gaat ervan uit dat dat wel zal lukken en dat al deze maatregelen erdoor zullen geraken. De Inspecteur volgt het de komende maanden zeker op.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!