Corona en werk: wat met zelfstandigen of wanneer je in quarantaine zit?

vrijdag 13 maart 2020 - 08:50
Advocaat Herman Van Hoogenbemt, gespecialiseerd in arbeidsrecht, beantwoordde vragen rond werk bij De Inspecteur.

Alle lessen worden opgeschort. Wat als je thuis moet blijven om voor je kinderen te zorgen?

"Dan kan je sociaal verlof nemen, maar het aantal dagen is beperkt. Dat ligt vast op 10 dagen per jaar. Als je kan bewijzen dat je écht niet aan het werk kan gaan, kan je zo'n dwingend verlof krijgen. Maar dan heb je geen recht op een uitkering of gewaarborgd loon."

Ik werk in een café of restaurant. Wat nu?

"Dan ben je werkloos door overmacht. Je werkgever heeft geen verplichtingen meer, omdat hij ze toch niet kan nakomen. Je hebt dan wel recht op een werkloosheidsuitkering. Je werkgever moet hiervan elektronisch aangifte doen bij de Rijksdienst. Wanneer corona als motief wordt opgegeven, wordt dat als overmacht beschouwd. Wanneer dat gebeurd is, heb je als werknemer recht op een uitkering."

Hoe zit het met zelfstandigen?

"Voor zelfstandigen bestaat er geen recht op een werkloosheidsuitkering. Zij kunnen wel iets krijgen wat daarop lijkt, een zogenaamd overbruggingsrecht. Maar dan moet hij wel kunnen aantonen dat zijn activiteiten helemaal stilgevallen zijn. Het volstaat niet dat de zaken wat minder goed gaan. Dat kan door verschillende redenen zijn: geen personeel dat kan komen werken, geen grondstoffen of leveringen meer, ... Dan kan je als zelfstandige via de Sociale Kas een overbruggingskrediet krijgen."

Wat als je in quarantaine zit?

"Als je gewoon in quarantaine geplaatst wordt, ben je niet per sé ziek. Dan kan je bijvoorbeeld nog tele- of thuiswerken en heb je gewoon recht op je loon. Maar als je door je quarantaine niet kan werken, spreken we van overmacht. Dan kan je een uitkering krijgen van de RVA. Als je in quarantaine zit omdat je ziek bent, zal je arts een medisch attest afgeven. Dan heb je recht op een gewaarborgd loon."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!