De 10 meest gestelde vragen én antwoorden over je belastingaangifte

donderdag 4 juni 2020 - 09:14
De Inspecteur beantwoordt deze week al jouw vragen over je belastingaangifte. Blijkbaar hebben veel mensen het toch moeilijk om het hun weg te vinden tussen de ruim 800 verschillende codes. Gelukkig is er dit handige overzicht om je te helpen bij het invullen van je belastingbrief.

Mijn partner is vorig jaar overleden, wat is het gevolg voor mijn aangifte?

Francis Adyns van de FOD Financiën begrijpt dat het pijnlijk is om plots een belastingaangifte te krijgen waar je overleden partner niet meer op vermeld staat. "Is je partner overleden in 2019, dan zal je dit jaar een aangifte moeten indienen die alleen betrekking heeft op jouw inkomsten. Je moet op die aangifte wel aanduiden dat je weduwnaar was op 1 januari 2020 en dat je partner in 2019 is overleden. Je moet dan ook kiezen tussen een afzonderlijke aanslag of een gezamenlijke aanslag. Die keuze moet je zelf maken. Via simulaties in het anonieme berekeningsprogramma tax-calc kan je simulaties maken en kiezen voor het voordeligste.

Ook de overleden partner zal een aanslagbiljet ontvangen. Als overlevende partner moet jij die invullen. "Dat kan op papier, maar sinds dit jaar kan je deze aangifte ook online doen via tax-on-web."

Heb ik recht op een belastingvoordeel voor de aankoop van een elektrische fiets?

Voor de aankoop van je elektrische fiets is er geen voordeel. Maar Simon November van Test Aankoop heeft wel goed nieuws voor wie een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler gekocht heeft van maximaal 400kg. "Dan heb je wel recht op een fiscaal voordeel. Je mag dan 15 procent van de aankoopprijs inclusief BTW inbrengen met een maximum van 5.150 euro voor een vierwieler en 3.140 voor twee- of driewielers."

Mag ik als loontrekkende beroepskosten inbrengen?

Als loontrekkende heb je recht op een relatief hoog bedrag aan forfaitaire beroepskosten. Denk je echter de werkelijke beroepskosten hoger liggen dan dat wettelijk forfait, dan je als loontrekkende die kosten inbrengen maar je moet wel kunnen bewijzen dat ze werkgerelateerd zijn.

Toch is het forfaitair bedrag vaak een goede keuze, zegt Adyns. "Dat is een berekening die je als loontrekkende zelf moet maken. Het is dus zeker de moeite om die berekening te maken, maar in vele gevallen zal het forfaitaire bedrag interessanter zijn." Je moet in feite dus al heel ver van je werk wonen of heel veel kosten maken om het forfetaire bedrag te kunnen overstijgen. 

Hoe zit het met de coronamaatregelen? 

De Inspecteur krijgt veel vragen van mensen die niet goed weten hoe ze hun aangifte moeten invullen nu ze minder of anders werken omwille van de coronacrisis. 

Minister Decroo stelt die mensen snel gerust. "De aangifte van dit jaar gaat over het inkomstenjaar 2019. Dus alle inkomsten die je had tijdens het afgelopen jaar. Vorig jaar was er nog geen corona en dus moet je je daar voor de aangifte van dit jaar nog niks van aantrekken." 

Wat met de woonbonus?  

De Vlaamse woonbonus werd op 31 december 2019 afgeschaft. Mensen die voor die datum een huis kochten en de akte bij de notaris ondertekenden kunnen er nog gebruik van maken. Al wie na die datum een huis kocht, kan er geen aanspraak meer op maken. 

Maar het is niet omdat de woonbonus begin dit jaar werd afgeschaft dat het bijhorende belastingvoordeel wegvalt. Mensen die voorbije jaren gebruik maakten van de woonbonus, hebben nog altijd recht op dat belastingvoordeel.  

Waar blijft de fiscale fiche voor gepensioneerden? 

De Inspecteur krijgt een pak vragen van gepensioneerden. Die zijn ongerust omdat ze hun fiscale fiche nog niet hebben ontvangen.

Volgens minister De Croo is er geen reden tot ongerustheid. "Die fiches worden dit jaar niet verstuurd. Het belangrijkste is dat het geld op het einde van de maand op je rekening staat. Het bedrag dat je op je aangifte moet inbrengen, staat altijd vermeld op de vooraf ingevulde aangifte omdat dat niet verandert."

Als je graag een fiscale fiche ontvangt, dan kan je die altijd telefonisch opvragen bij de rijksdienst voor pensioenen. Er is een call center dat je kan bereiken op het nummer 1765.  

Het verhoogd pensioen voor gepensioneerden blijkt maat voor niks?

Julien Diddens uit Duffel is niet blij als hij zijn belastingaangifte invult. Hij en zijn vrouw kregen in 2019 een verhoging van het pensioen. Goed voor ongeveer 50 euro netto per maand. Nu vult hij z’n belastingbrief in en blijkt dat het netto belastbaar bedrag inderdaad verhoogd is met ongeveer 500 euro ten opzichte van 2018 maar dat ook de bedrijfsvoorheffing drastisch is verminderd met meer dan 500 euro ten opzichte van 2018. En dus moet Julien 600 euro bijbetalen. Op die manier heeft hij weinig aan zijn pensioen.

Adyns begrijpt de frustratie van Julien maar het kan inderdaad zo uitdraaien. “Door de verhoging van het pensioen kan het zijn dat de belastingvrijstelling overschreden wordt die geldt voor inkomsten die exclusief bestaan uit pensioenen en tot een maximaal bedrag. Daardoor valt ze al dan niet gedeeltelijk weg. In het geval van Julien lijkt het uit te draaien op een nuloperatie.”

Hoe zit het met de belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekeringen?

Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen bij kosten van allerhande juridische geschillen. Als je vorig jaar zo’n verzekering hebt afgesloten, kan je een deel van je premie inbrengen. Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019.

Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale jaarvoordeel op 124 euro brengt. Let op! Dit geldt niet voor rechtsbijstandsverzekeringen die bijvoorbeeld zijn inbegrepen in je autoverzekering. Je moet echt een aparte rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten vorig jaar. En het moet ook over een individuele rechtsbijstandsverzekering gaan. Dus geen polis die op naam van jou en je echtgenoot/echtgenote staat of de partner met wie je wettelijk samenwoont.

Om te weten of de premies betaald voor een rechtsbijstandsverzekering recht geven op een belastingvermindering zijn er ook nog andere voorwaarden die moeten vervuld zijn. Die zijn heel verzekeringstechnisch en slaan op onder meer de clausules in de polis en de dekking.

De verzekeraar heeft de verantwoordelijkheid om voor iedere rechtsbijstandsverzekering die recht heeft op de belastingvermindering een attest op te stellen dat expliciet vermeldt dat de verzekering voldoet aan alle voorwaarden. Dat moet samen met het bedrag vermeld worden en opgestuurd worden aan de burger. Het betreft een fiche 281.63. Met andere woorden heb je zo’n fiche niet dan voldoet je verzekering niet aan de voorwaarden. Heb je ze wel, dan kan je het belastingvoordeel inbrengen.

Hoe maak ik een afspraak?

Veel mensen willen weten waar ze een telefoonnummer kunnen vinden dat ze kunnen bellen als ze hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte.

Sommige mensen hebben een bruine omslag gekregen met daarop een telefoonnummer. Dat nummer is enkel en alleen bedoeld voor diegenen die dit jaar net zoals vorig jaar een papieren aangifte kregen en die vorig jaar naar één van de kantoren of naar een gemeentelijke zitdag gingen om hun aangifte door een medewerker van Financiën te laten invullen.

Als je de enveloppe niet hebt gekregen, kan je hulp krijgen via een medewerker van het contactcenter. Je kan het contactcenter bereiken op het nummer 02/572.57.57. Je kan ook informatie terugvinden op de website financiën.belgium.be of je kan de wizards gebruiken in tax-on-web.

Wat is de deadline dit jaar?

Als je een papieren belastingaangifte invult, heb je tot en met dinsdag 30 juni de tijd om die in te vullen en in te dienen. 

Als je je aangifte online doet via taxonweb heb je tijd tot en met donderdag 16 juli. 

Je ziet tegenwoordig trouwens meteen of je geld terugkrijgt dan wel of je nog geld zal moeten bijbetalen. Dat kan je zien via myminfin.be, dat is het portaal waarop je al je fiscale informatie kan raadplegen. 

Kreeg je een vereenvoudigde aangifte en ben je daarmee tevreden? Dan hoef je niks te doen. Je moet niks ondertekenen, niks aanvinken en ook niks versturen. Zwijgen is in dat geval toestemmen.

Bekijk hier de video over de meest gestelde belastingvragen

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!