De paaltjes van Zoersel: welke wetten en regels gelden?

donderdag 25 april 2019 - 08:41
De Radiorechter buigt zich deze week over de 4 paaltjes die voor de woning van Lea uit Zoersel staan. Ze staan op een stuk grond, een berm van zo'n 3 meter, die tussen haar eigendom en de straat ligt. Al 25 jaar staan ze er en Lea heeft ze ooit geplaatst omdat het er net en proper zou blijven. Maar de burgemeester heeft haar laten weten dat ze ze weg wil omdat ze niet veilig zijn voor voetgangers of fietsers die moeten uitwijken. De burgemeester zwaait met de GAS-wetgeving en dreigt met eventuele GAS-boetes.

De Radiorechter trok gisteren naar Zoersel om de situatie ter plaatse te bekijken en om beide dames hun verhaal te horen. Maar natuurlijk zijn er ook algemene regels en wetten die gelden en waar De Radiorechter rekening mee zal houden voor zijn uitspraak.

Inspraak en GAS-reglement

Radiorechter Jan Nolf: "Lea wil als buurtbewoonster mee invulling geven aan het beleid. Met die paaltjes wil ze roekeloze bestuurders afremmen. Natuurlijk zijn aan die persoonlijke initiatieven grenzen, want een beleid waarin iedere burger zijn allerindividueelste ding kan doen is per definitie géén beleid. 

Lea is maar één van de vele betrokken buurtbewoners. Het is dan ook begrijpelijk dat de burgemeester geen akkoord wil sluiten met één iemand die op haar strepen staat. Maar soms is die ene een ambassadeur voor een grotere groep met een probleem.

Burgers verwachten dus wel dat er ook tussen verkiezingen door naar hen geluisterd wordt. Dat is dan echter collectieve bevraging, zoals met een wijkvergadering bijvoorbeeld. Zoiets kan dan tips en een draagvlak opleveren voor duurzaam beleid. Een beleid dat dan ook nog eens moet kunnen gehandhaafd worden, met bijvoorbeeld een Gas-reglement."

GAS (wat staat voor Gemeentelijk Administratieve Sanctie) moet je vooral zien als een soort 'stok achter de deur'. Je kan een GAS-boete als burger aanvechten met een geschreven verzoekschrift, binnen de maand na het ontvangen van de boete. Let wel, sommige griffies eisen dat je hiervoor hun eigen modelexemplaar voor gebruikt.

Uiteraard kan de gemeente ook zelf actie ondernemen, zoals in dit geval eigenhandig de paaltjes wegnemen. Weet dan wel dat als de gemeente werken uitvoert in de plaats van één bepaalde burger, dat ze dan de reële of forfaitair bepaalde kosten daarvoor aan jou kan aanrekenen via een ‘retibutie’. Dat is geen belasting of taks, maar een vergoeding voor dienstverlening. Die kan ze zelfs invorderen zonder naar de rechtbank te stappen.

De berm

De Zoerselse paaltjes waar we het deze week over hebben staan op een stuk grond tussen de eigendom van Lea en de straat, de berm. 

Een berm maakt gewoon deel uit van het openbaar domein, net als de verharde weg en dus bestaat daar wetgeving over. Zo voorziet de wegcode dat daar anderhalve meter ruimte moet zijn voor voetgangers. Iets dat het voor Lea en haar paaltjes moeilijk maakt. De gemeente kan voor de berm ook een parkeerverbod instellen trouwens.

Openbaar domein is trouwens niet voor verjaring vatbaar. Ook al neem je zoals hier 25 jaar een bepaalde oppervlakte in, je kan je het openbaar domein nooit toe-eigenen. Juridisch is een zaak zoals deze dus niet dringend, want de overheid mag altijd de verwijdering vorderen van afsluiting die ten onrechte op de openbare weg werd opgericht.
Maar als er vannacht in het donker een fietser een oog verliest door tegen zo'n paaltje te vallen, is het te laat. En wie is dan verantwoordelijk? Lea of de gemeente?
 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!