De Radiorechter doet uitspraak over 'De haag van Herent'

vrijdag 7 december 2018 - 08:40
Deze week kon je in De Inspecteur het conflict tussen Dirk en zijn burgemeester Astrid volgen.

Dirk zou een haag bij één van z'n buren graag willen zien verdwijnen omdat die volgens hem het voetpad hindert en onwettig is aangeplant. De burgemeester wil liever niet al te strikt omgaan met de wet, en vooral het gezond verstand volgen. "Volgens ons wordt er wel tijdig gesnoeid en is er geen hinder", is haar mening. De Radiorechter hoorde beide partijen en ging ter plaatse de situatie bekijken. Hij heeft zijn uitspraak klaar.

De uitspraak

De gemeente is bevoegd voor alles wat ‘veilig en vlot verkeer op openbare wegen aangaat’, maar is daar ook meteen ‘verantwoordelijk’ voor: het is aan haar te beslissen hoe zij dat doet in het algemeen belang.

Een rechter mag schade van een burger door een nalatigheid van een gemeente doen vergoeden maar mag aan de gemeente haar beleidsvrijheid niet ontnemen.

De Radiorechter ziet in de groene overgroei van dit voetpad een zekere tolerantie van de gemeente Herent die echter overal in redelijkheid bestaat en waarvoor ook Dirk begrip heeft.

Ook wanneer de plant-afstanden die de wet oplegt niet altijd volledig gerespecteerd zijn, is voor de Radiorechter in deze voetpadcase geen echte stoornis of reëel risico bewezen. De situatie kan dus blijven zoals ze is.

De Radiorechter neem wel akte van het aandachtspunt dat de burgemeester noteerde:

  • duurzaam zorg dragen voor het openbaar domein met inbegrip van de ondergrondse nutsleidingen
  • dus het voorkomen van wildgroei en ongedaan maken van private inpalming
  • het sensibiliseren van bewoners in verband met die risico’s om voor de belastingbetaler kosten te vermijden.

Veel succes daarmee !

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!