Domiciliëringen: wat en hoe

dinsdag 6 september 2016 - 14:23
domiciliëringen: wat en hoe?
Sinds 2014 beheren bedrijven je domiciliëringen. De banken voeren ze alleen nog uit. Wat zijn de do’s en don'ts?

Ben je verplicht een domiciliëring te aanvaarden?

Neen, maar vaak wordt een domiciliëring gevraagd in het contract met het bedrijf en is het een noodzakelijke voorwaarde waar je niet buiten kan. In contracten voor abonnementen bijvoorbeeld staat vaak een domiciliëring als voorwaarde.

Mag een bedrijf een domiciliëring opstarten zonder je toestemming?

Neen. Je moet altijd toestemming geven per brief of per mail. Per telefoon je rekeningnummer doorgeven is geen reden om een mandaat voor een domiciliëring te starten.

Domiciliëring stoppen: hoe?

De leverancier of het bedrijf zet in het contract hoe je een domiciliëring stopt. Soms kan het per telefoon, maar met een mail of een brief heb je een bewijs in de hand. Het is mogelijk dat het bedrijf een opzegtermijn in het contract heeft gezet. Stel er is drie maanden opzegtermijn voor het contract afloopt, dan moet je die periode nog betalen.

Geen geld genoeg op je rekening?

Als je een rekening hebt waarbij je niet onder 0 mag gaan, maar er is onvoldoende saldo, dan moet de bank het bedrag later nog een keer vragen. De bank mag daar kosten voor aanrekenen omdat ze de domiciliëring moet terugsturen naar het bedrijf en daarna weer aanbieden. Niet alle banken rekenen die kosten aan.
Als je een rekening hebt waarbij je wel onder 0 mag gaan, dan gaat het gedomicilieerde bedrag er af tot je aan de kredietlimiet zit.

Kosten aan voor weigering domiciliering

Weigeren betekent dat je vraagt aan de bank om geld dat van je rekening is gegaan terug te halen.
Je mag dat doen binnen de 8 weken nadat het gedomicilieerde bedrag is afgehouden. Als je weigert na die 8 weken mag een bank er kosten voor aanrekenen. Hoeveel beslist elke bank voor zich.
Radio2

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!