Een onthaalmoeder die binnen de 4 weken de deuren sluit, kan dat zomaar?

maandag 21 oktober 2019 - 07:12
4 weken, zoveel tijd krijgt luisteraar Jana om een nieuwe opvang te vinden voor haar tweeling van 16 maanden oud. Schandalig vindt ze, want ouders moeten vaak nog voor ze zwanger zijn een plaats reserveren. Is het verantwoord dat een onthaalmoeder of crèche op 4 weken de deur mag sluiten? De Inspecteur vraagt het aan Kind en Gezin.

De regelgeving

De opzeggingstermijn maakt onderdeel uit van de bindende overeenkomst die de ouders en de opvang hebben gesloten in het begin. Daarin moet duidelijk opgenomen zijn wat de voorwaarden zijn indien één van beide partijen de overeenkomst verbreekt. Dat zijn zaken als: 'Is er een opzegtermijn?', 'Wat bij overmacht?', etc.

Er zijn geen vastgelegde termijnen. "Kind en Gezin vraagt om een redelijke termijn in acht te nemen", zegt woordvoerder Nele Wouters, "Maar het is belangrijk dat dit altijd in samenspraak met de ouders gebeurt."

Overmacht

Toch vraagt Kind en Gezin om rekening te houden met onverwachte omstandigheden in het persoonlijke leven van de onthaalouder. Het kan altijd gebeuren dat hij of zij in contact komt met een ernstige ziekte bij zichzelf of in het gezin, een overlijden, een brand of dergelijke. In dat geval is het belangrijk om begrip op te brengen. "Het is in zo'n gevallen heel lastig voor zowel de ouders als de opvang. In die specifieke situatie ondersteunen wij beide partijen zo goed mogelijk."

Ouders hebben recht op een open en transparante communicatie van de onthaalouder.

Nele Wouters, Kind en Gezin

Kind en Gezin merkt dat ouders vaak schroom hebben om de onthaalouder aan te spreken en dat is volgens hen niet nodig: "Ouders hebben het recht om te weten in welke situatie hun kind terecht komt. Dat gaat van het bedje waarin ze slapen tot mogelijke verbouw- of stopzettingsplannen."

Nele Wouters adviseert aan toekomstige ouders om op voorhand een lijstje te maken met alle mogelijke vragen voor de onthaalouder. Zij moeten daar open en transparant op antwoorden.

Wat kan je ondernemen?

Kind en Gezin raadt aan om bij een stopzetting contact op te nemen met het Lokaal Loket Kinderopvang met hun vragen. Of om zelf contact op te nemen met opvanglocaties in de buurt. Alle opvangadressen vind je op de website van de organisatie.

Nele Wouters begrijpt absoluut de frustratie: "Ouders hebben er vertrouwen in dat hun kind in de opvang kan blijven tot hij of zij naar school gaat. Als dat niet zo blijkt te zijn, is dat heel moeilijk voor ouders." Daarom pleit de organisatie voor een transparante communicatie tussen de ouders en de opvang. 

Meer stoppers

In 2018 waren er totaal 757 stoppers in de kinderopvang, daarmee wordt bedoeld zowel gezins- als groepsopvang. In datzelfde jaar zijn er ongeveer 440 nieuwe opvangen gestart.

Toch merkt Kind en Gezin een dalende trend: "Het gaat heel vaak om een uitstroom van onthaalouders die al wat ouder zijn en beslissen op te stoppen met de activiteiten."

Teken vanaf je zwangerschap een opvangplan uit.

Nele Wouters, Kind en Gezin

Lange wachttijden

Ouders moeten heel erg vroeg op zoek gaan naar een opvangplaats. De beschikbare plaatsen verschillen van regio tot regio. "We blijven het advies geven om vanaf het moment dat je zwanger bent, op zoek te gaan. Teken een mogelijk opvangplan uit voor de aankomende baby."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!