Helpdesk: bankrekening openen in ander Europees land kan niet zomaar

dinsdag 19 maart 2013 - 08:30
bank
Luk woont op Cyprus en is getrouwd met een Cypriotische vrouw. Zij wil graag in ons land een bankrekening openen, maar dat kon niet. Want, zei de bank, Cyprus een belastingparadijs en de vrouw heeft g

Luk woont op Cyprus en is getrouwd met een Cypriotische vrouw. Zij wil graag in ons land een bankrekening openen, maar dat kon niet. Want, zei de bank, Cyprus een belastingparadijs en de vrouw heeft geen enkele economische band met ons land. Mag de bank haar dan zomaar weigeren? Er is binnen de Europese Unie toch vrij verkeer van personen, goederen en diensten, merkt Luk op. En nog iets, de naam van zijn vrouw klinkt Arabisch. Zou de weigering niet daarmee te maken kunnen hebben?Neen, zegt financieel journaliste Frida Deceunynck. De reden is commercieel. De banken mogen op grond van commerciële vrijheid zoals ‘geen economische band met ons land’ inderdaad een buitenlandse klant weigeren. Dat er in Europa vrij verkeer van kapitaal en diensten is, staat daar los van. Het is een veel voorkomend probleem en je vindt er uitleg over op de officiële website van Europa.

Bedrijven beschouwen Cyprus inderdaad als een belastingparadijs en als zeer interessant om bepaalde fiscale constructies onder te brengen, zoals trusts en holdings. Misschien, zegt Frida Deceunynck, vreest de bank om betrokken te worden bij een mechanisme van belastingontduiking.

Luk en zijn vrouw kunnen hun dossier voorleggen aan de ombudsdienst van de banken: maar veel kans maken ze niet: “Enkel als ze kunnen aantonen dat er sprake is van discriminatie omwille van nationaliteit of verblijfsplaats kan de bank verplicht worden om de rekening toch te openen. Maar dat is niet het geval want de bank zegt uitdrukkelijk dat ze de rekening weigeren omdat de aanvrager geen economische banden heeft met ons land.”

Ook van de basisbankdienst kan de vrouw niet genieten, want de voorwaarde daarvoor is dat je in ons land je hoofdverblijfplaats hebt. Een basisbankdienst is een zichtrekening waarop je geld kan storten of overschrijvingen mee doen. Bovendien mag je ook geen andere rekeningen hebben in ons land. En nu gelden die voorwaarden alleen voor België maar in de toekomst zou dat uitgebreid worden tot heel Europa.

Natuurlijk kan de commerciële politiek verschillen van bank tot bank. Luk en zijn vrouw kunnen het dus nog ergens anders eens proberen. Mochten ze hier wonen en mocht de vrouw hier werken, dan gaat dat commerciële argument dat ze nu te horen kreeg niet meer op, en zal ze wel een rekening kunnen openen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!