Kan het onderhoudsgeld tussen ex-partners aangepast worden?

donderdag 11 oktober 2018 - 08:31
Een vraag die Danny naar De Inspecteur stuurt. Hij is 5 jaar geleden gescheiden en betaalt onderhoudsgeld aan zijn ex-partner. Maar binnenkort gaat Danny met pensioen waardoor zijn financiële situatie drastisch zal veranderen. Minder inkomen dus. Kan dan ook dat onderhoudsgeld aangepast worden, vraagt hij zich nu af.

Op 1 september 2007 is het echtscheidingsrecht grondig hervormd. Daarom moet je het onderscheid maken tussen  EOT-overeenkomsten (dat zijn echtscheidingen op grond van onderlinge toestemming) opgemaakt vóór 1 september 2007 en deze gesloten op of na 1 september 2007.

Voor 1 september 2007

Hier is er geen veranderingsmogelijkheid wat betreft onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Dus als iemand een onderhoudsuitkering moet betalen dan moet hij of zij die blijven betalen ook als zijn of haar financiële situatie wijzigt. Werkloos wordt bijvoorbeeld, of met pensioen gaat. Tenzij dat de EOT-overeenkomst die werd afgesloten voorzag in een aanpassing in die specifieke situatie.

Op of na 1 september 2007

Hier is een aanpassing wel mogelijk. Als één van beide partijen kan bewijzen dat er nieuwe omstandigheden zijn die zijn eigen inkomen / middelen hebben doen dalen of stijgen weliswaar. Bij zo'n verandering kan er dan gevraagd worden om minder onderhoudsgeld te moeten betalen of meer onderhoudsgeld te ontvangen. Die vraag moet via de rechtbank en de veranderingen moeten onafhankelijk van de wil zijn, wat wil zeggen dat je ze niet zelf hebt veroorzaakt. De rechter zal wel vragen dit aan te tonen met bewijzen, zoals loonfiches bijvoorbeeld.

Het is altijd best om samen met je ex-partner tot een akkoord te komen uiteraard over het onderhoudsgeld. Lukt dat niet zal de rechtbank nodig zijn om een wijziging te voorkomen. Probeer je zeker voordien al te informeren en de nodige bewijzen te verzamelen. Zeker als je vooraf weet dat je situatie zal veranderen, zoals bij een pensioen.

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!