Langer dan 3 maanden in het buitenland? Hier moet je op letten...

dinsdag 22 mei 2018 - 08:01
Als je langer dan drie maanden in het buitenland verblijft, moet je rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. De gewone reisbijstandsverzekering geldt bijvoorbeeld niet. En ook de Mutas repatriëring stopt. Je doet er ook goed aan om je gemeente op de hoogte te brengen van je plannen.

Reisbijstandsverzekering geldt niet 

De gewone reisverzekering dekt alleen 'gewone' vakanties. Die duren normaal gezien maar een paar weken en dus houdt je verzekeraar ook rekening met een beperkt risico. Als je langer dan drie maanden weg bent, moet je dus een andere verzekering nemen.

Welke polis je moet nemen, bespreek je best met je verzekeraar. Als je gewoon in een ander land verblijft, loop je andere risico's dan wanneer je op wereldreis vertrekt. 

Ook als je in een ander land gaat studeren, moet je een aangepaste verzekering nemen. Vaak wordt de verzekering wel geregeld door de studie organisatie.

Je ziekteverzekering blijft geldig 

Alle Belgen die een ziekenfondsbijdrage betalen, zijn sowieso gedekt door de ziekteverzekering. Dus ook als je langer dan drie maanden in het buitenland bent. 

Met de landen binnen de Europese zone zijn er afspraken gemaakt. Je krijgt - net zoals in België - een groot deel van je ziektekosten terugbetaald. Vraag wel op voorhand je Europese ziekteverzekeringskaart aan bij je ziekenfonds. Zo heb je de garantie altijd op zak. Je vindt hier meer informatie over die kaart. Ze geldt in alle EU-landen maar ook in Ijsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.

Reis je buiten Europa, dan zal de terugbetaling van je ziektekosten gebaseerd zijn op de Belgische tarieven. Hier moet je wel opletten want de tarieven die worden aangerekend, kunnen serieus verschillen van de tarieven die in ons land gelden. Als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten reist, zal je veel hogere tarieven aangerekend krijgen. Maar je hebt dus recht op de Belgische tarieven. 

Je hospitalisatieverzekering blijft geldig

De hospitalisatieverzekering komt tussen in het buitenland. De terugbetaling in het buitenland is wel anders dan die in het binnenland. Maar dat heeft niks te maken met de duur van je verblijf. 

Je Mutas repatriëring stopt na drie maanden

De reisbijstand Mutas is een tweede pijler van het ziekenfonds. Het is een wereldwijde medische bijstand die ook repatriëring naar België voorziet. De Mutas bijdrage is slechts drie maanden per jaar geldig. Blijf je langer dan drie maanden weg, dan val je terug op je verplichte ziekteverzekering.

Je gemeente weet graag waar je bent

Het is niet omdat jij weg bent, dat je gemeente zal stoppen met je administratie bij te houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente je wil contacteren in verband met een nieuwe identiteitskaart. Het is in zo'n geval gemakkelijk voor de gemeente als die weet dat je weg bent. 

Als je laat weten dat je weg bent, komt die informatie ook in het rijksregister. En dat rijksregister wordt dan weer door heel wat andere instanties geraadpleegd. De Overheidsdienst financiën baseert zich er bijvoorbeeld op voor de opmaak van je belastingaangifte. Je vermijdt zo bijvoorbeeld ook problemen met aangetekende zendingen. 

De melding is niet verplicht. Maar binnenlandse zaken vraagt wel om de informatie toch door te geven. 

Je kan je afwezigheid gewoon melden bij de dienst bevolking van je gemeente.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!