Minister Crevits wil de extra kosten bij dienstenchequebedrijven in kaart brengen: “We willen afspraken maken met de sector”

donderdag 4 februari 2021 - 09:24
man poetst raam
Meer en meer dienstenchequebedrijven rekenen de klant extra kosten aan voor de poetshulp. En daar zijn sommige luisteraars niet tevreden over. De bedrijven hebben het moeilijk, maar Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie wil de kosten in kaart brengen. “Klanten moeten op voorhand geïnformeerd worden. Zo krijgen ze de kans om een keuze te maken”, aldus Crevits bij de Inspecteur op Radio 2.

Extra kosten aanrekenen bovenop de dienstencheques mag

“Dienstenchequebedrijven mogen inderdaad extra kosten aanrekenen, maar ze mogen dat niet zomaar doen”, zo bevestigt de minister bij De Inspecteur. “Het bedrijf moet de extra kost op voorhand communiceren met de klanten. Bijvoorbeeld wanneer de klant zich wil aansluiten bij het bedrijf of bij de start van een nieuw jaar. Zo krijgt elke klant de kans om een keuze te maken.”

Controleren extra kosten

Dienstenchequebedrijven kunnen verschillende extra kosten aanrekenen. Dat kan gaan van een administratieve kost per uur, maand of jaar tot de aankoop van poetsproducten. “We zien dat meer en meer bedrijven een extra kost aanrekenen. Dat is niet verboden, maar we willen dit als overheid wel reguleren. Anders kan de factuur voor klanten wel heel hoog oplopen. Wij willen duidelijk in kaart brengen welke kosten de bedrijven aan de klanten aanrekenen”, aldus de minister.

We zien dat meer en meer bedrijven een extra kost aanrekenen. Dat is niet verboden, maar we willen dit als overheid wel reguleren. Anders kan de factuur voor klanten wel heel hoog oplopen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie (CD&V)

Poetsbedrijven mogen geen loonkosten doorrekenen, want die kosten worden volgens minister Crevits door de overheid betaald: “Wij stellen er ons dan zeker ook vragen bij, net zoals de klanten. De bedrijven hebben tot op een bepaald niveau vrijheid, dus daarom willen we er zicht op krijgen welke kosten aangerekend worden. Zo kunnen we eventueel ook overgaan tot enkele concrete afspraken met de sector.”

De dienstenchequesector heeft het moeilijk

Enkele weken geleden vertelde Paul Verschueren van de sectorfederatie Federgon hoe het water hen aan de lippen staat: “De dienstenchequesector heeft het moeilijk en neemt daarom het heft in eigen handen. Iemand moet de rekening betalen: de klant of de overheid.”

“De sector heeft het inderdaad moeilijk. De bedrijven zijn wel nog gezond, maar hun rendabiliteit daalt,” geeft Vlaams minister van Werk en Economie toe. “Als overheid geven wij al 1 miljard euro steun aan de dienstenchequesector. Daar bovenop hebben we in 2020 meer dan 100 miljoen euro extra geïnvesteerd.”

We willen vermijden om de dienstencheques duurder te maken, al denk ik dat we op termijn nog extra maatregelen zullen moeten nemen. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk (CD&V)

Ook vanaf dit jaar geeft de overheid nog wat extra steun: "Vanaf dit jaar dekt de overheid de volledige indexering van de dienstenchequesector. Als de lonen stijgen, gaan wij die kost 100% voor ons nemen. Zo kunnen we de bedrijven iets meer ademruimte geven om te investeren in de begeleiding van de poetshulp." Dienstencheques duurder maken, ligt nog niet op de tafel. "Dat willen we absoluut vermijden, al denk ik dat we op termijn nog extra maatregelen zullen moeten nemen", aldus Crevits.

Klacht over onaangekondigde extra kost

Als je als klant niet geïnformeerd werd over de extra kost op voorhand, dan kan je verdere stappen ondernemen: "Wij raden klanten aan om contact op te nemen met het bureau en uitleg te vragen over de extra kosten. Dienstenchequebedrijven kunnen geen extra kost aanrekenen voor dingen die al uitgevoerd zijn. In dat geval is het belangrijk dat je daar een klacht van neerlegt bij FOD economie", besluit Crevits.

Dienstenchequesector reageert

Na de uitzending krijgt De Inspecteur ook een reactie van Nico Daenens, sociaal ondernemer en verantwoordelijk voor verschillende dienstencheque-ondernemingen. Hij is niet te spreken over de reactie van de minister. In een persbericht uit hij zijn ongenoegen over de manier waarop de politiek dit probleem aanpakt. "Deze uitspraak is een sterk staaltje struisvogelpolitiek. Wat er nu aan het gebeuren is, heb ik als werkgever jaren geleden aangekondigd. Het is een logisch gevolg van het uitblijven van structurele maatregelen die voor een duurzame financiering van de sector kunnen zorgen." 

Wat er nu aan het gebeuren is, is een logisch gevolg van het jarenlang uitblijven van structurele maatregelen. 

Nico Daenens, sociaal ondernemer

Volgens Daenen moet er dringend iets gebeuren om de stijging van de loonkost op te vangen. "Op zich is die eenmalige volledige indexering die ze voorstelt inderdaad goed nieuws, maar de minister vergist zich als ze denkt dat hiermee het probleem van de baan is en dat dit de bedrijven ademruimte geeft en de kans om méér te investeren in de huishoudhulpen. Het is eenmalige ingreep en geen structurele oplossing."

"Bijfacturatie is voor veel bedrijven een noodgreep. Nochtans is dit nefast voor het systeem", zo stelt Daenens. "De gebruiker en in het bijzonder de maatschappelijk kwetsbaren die echt nood hebben aan huishoudelijke hulp om thuis te kunnen blijven wonen, dreigen door deze wildgroei net uit de boot te vallen." Daenens pleit er dan ook voor om te werken aan een structurele oplossing. Enkel en alleen de kosten in kaart brengen, zal niet volstaan. "Dat klinkt, met alle respect als een dakwerker die wil meten hoeveel water er door het lekkende dak binnendruppelt. Interessant, maar je kan beter het meteen het dak repareren voor de schade onomkeerbaar wordt."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!