Problemen met de bewindvoerder, wat nu?

maandag 24 september 2018 - 08:00
Een bewindvoerder is er vooral om te helpen, maar soms loopt het niet altijd zoals het zou moeten. Wat kan je dan doen?

Een bewindvoerder behartigt de financiën en de persoonlijke zorg van iemand die niet voor zichzelf kan instaan. Dat kan iemand zijn met een verstandelijke handicap, of een oudere die dement wordt, of iemand die tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen. 

Bij voorkeur is dat iemand van de familie. Maar soms kan dat niet, omdat er problemen zijn, een familieruzie bijvoorbeeld. Of soms is de situatie van die persoon juridisch heel erg ingewikkeld. Dan stelt de vrederechter een advocaat aan om bewindvoerder te zijn. 

Vertrouwenspersoon

Als er een advocaat als bewindvoerder wordt aangesteld, dan kan er ook een vertrouwenspersoon aangesteld worden. Dat is iemand uit de familie. Die kan tussenkomen als er problemen zijn met de bewindvoerder. Die vertrouwenspersoon kan bij de vrederechter problemen aankaarten en bemiddelen. 

Wil je een andere bewindvoerder? 

Als het écht niet meer goedkomt tussen de familie en de bewindvoerder, dan kan de familie vragen om een nieuwe advocaat aan te stellen als bewindvoerder. Daar is een procedure voor. 

  • dien een verzoekschrift in bij het vredegerecht. Dat moet goed gemotiveerd zijn. De vrederechter velt daar dan een vonnis over. 
  • beslist de vrederechter dat er geen reden is om een nieuwe bewindvoerder aan te stellen, dan kan je beroep aantekenen. Dat moet je doen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Wil je advies om zo'n verzoekschrift op te stellen? Dan kan je beroep doen op gratis eerstelijnsbijstand door een advocaat. Hier vind je waar je daarvoor terecht kan in jouw buurt. Je kan ook altijd langsgaan bij één van de justitiehuizen

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!