Stookolieprijzen kelderen. Kan ik mijn bestelling annuleren?

woensdag 29 april 2020 - 08:00
Door de coronacrisis is de olieprijs wereldwijd gekelderd. Dat heeft ook gevolgen voor de prijs van stookolie in ons land. De Inspecteur krijgt van verschillende luisteraars de vraag of ze hun bestelling kunnen annuleren en aan de goedkopere prijs opnieuw stookolie kunnen bestellen.

De daling van de brandstofprijzen is het gevolg van de sterke daling van de prijs van ruwe olie. Die zakte gisteren verder tot het laagste niveau in maar liefst 21 jaar. En dat heeft (bijna) alles te maken met de coronacrisis. Stookolie is ook fors goedkoper geworden: wie  minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 0,3281 euro per liter. Dat is 4,4 cent minder dan enkele weken geleden en het laagste niveau sinds minstens 2008.

Bestelling annuleren

De lage prijs voor stookolie is goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met mazout. Maar wat als je al een bestelling hebt gedaan om je tank te vullen voor dat de prijzen zo gedaald zijn. Kan je die bestelling dan annuleren en een nieuwe bestelling aan een lagere prijs doen? "Dat kan niet" zegt Johan Mattart van BRAFCO, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars.

Normaal gezien heb je als consument het recht om je bestelling te herroepen. Maar vaak wordt stookolie telefonisch of via email besteld. Daarom staat er in het Wetboek Economisch Recht een uitzondering voorzien op het herroepingsrecht bij verkoop op afstand. "De prijs van stookolie wordt bepaald door schommelingen op de internationale markt. Daar heeft de verkoper geen invloed op en daarom kan je je bestelling van huisbrandolie of propaangas niet afzeggen."

Het mes snijdt langs 2 kanten. Als de prijzen plots stijgen heeft de consument nog steeds recht op de laagste prijs.

Johan Mattart, brafco

Ook de leverancier moet zich beschermen

"Brandstofprijzen zijn heel wispelturig en handelaars moeten zich daartegen beschermen. Dat betekent dat wanneer je stookolie bestelt, de leverancier op zijn beurt ook weer een bestelling doet bij de groothandel aan een vastgelegde prijs. De handelaar kan dus niet zomaar zijn verkoopprijs verlagen daar hij in dat geval met verlies zou verkopen, wat wettelijk verboden is."

Als de prijs stijgt, dan heb je als consument wel een voordeel want dan heb je nog steeds recht op een levering aan de oorspronkelijke goedkopere prijs.

Goede afspraken maken goede vrienden

Het is dan belangrijk duidelijke afspraken te maken tijdens de bestelling over de hoeveelheid en de prijs. Wat dit laatste betreft, kan een vaste prijs (uitgedrukt in eurocent per liter) worden afgesproken. Dat is meestal het geval wanneer de levering zeer snel na de bestelling kan plaatsvinden.  Wanneer de leveringstermijn oploopt of wanneer de handelaar nog geen vaste prijs kan mededelen, kan je best een andere afspraak maken. Wordt voor de prijsbepaling rekening gehouden met de officiële maximumprijs die van toepassing is op de dag van bestelling, dan wel met die van toepassing op de dag van de levering?

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!