Test Aankoop wil dat bakkers verplicht de samenstelling van een onverpakt brood moeten vermelden

vrijdag 22 januari 2021 - 08:37
Pexels: Magda Ehlers
Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt dat ambachtelijke bakkers verplicht moeten worden om de samenstelling van een onverpakt brood te vermelden. En er moeten ook betrouwbare benaming komen voor verschillende types brood. "Er is nu te veel onduidelijkheid." De Inspecteur van Radio 2 legt de kwestie voor aan 'Bakkers Vlaanderen'. "Wij zijn absoluut bereid om hieraan mee te werken."

"We weten niet wat er precies in ons brood zit", zegt Test Aankoop. "De samenstelling van een onverpakt brood zou verplicht vermeld moeten worden. En er moet een duidelijke, betrouwbare benaming komen voor de verschillende types brood", zo stelt de consumentenorganisatie. 

Op zoek naar mineralen, vezels en zout

Test Aankoop heeft een test gedaan met mysterieshoppers om te bekijken of bakkers en winkelmedewerkers wel weten welke ingrediënten er in een onverpakt brood zitten. Het onderzoek werd gevoerd in 44 bakkerijen, broodjeszaken en supermarkten in ons land. De mysterieshoppers kochten telkens twee broden: een volkorenbrood op basis van volkorentarwemeel en een alternatief brood met zoveel mogelijk volkorenmeel. In een labo liet Test Aankoop het gehalte aan mineralen, vezels en zout onderzoeken. 

Uit het onderzoek blijkt dat 15 ‘bakkerijbroden’ meer zout bevatten dan wettelijk toegestaan. En er was een groot verschil tussen de broden onderling wat betreft het aantal vezels en mineralen. 

Weinig informatie over samenstelling

Maar nog opvallender is het feit dat er heel weinig informatie te vinden is over de samenstelling van de broden. Test Aankoop vindt maar zelden een ingrediëntenlijst of een aanduiding van het soort granen dat gebruikt wordt.

De gebrekkige aanduiding van ingrediënten is teleurstellend

Consumentenorganisatie Test Aankoop

Bij de bakkerijen valt het vooral op: bij slechts 8 op de 64 broden is er een duidelijke lijst met gebruikte granen. Ook bij broodjeszaken is er weinig informatie beschikbaar. Supermarkten doen het iets beter met een aanduiding van de gebruikte granen of een volledige ingrediëntenlijst. 

Test Aankoop vindt dat er te weinig informatie beschikbaar is voor consumenten. Anderzijds is ook een gebrek aan wetgeving rond samenstelling, benamingen en vermeldingen. De consumentenorganisatie heeft alvast een brief naar de FOD Economie geschreven om te pleiten voor betere informatie. 

Bakkers Vlaanderen geeft toe dat er weinig informatie is

Maar hoe zit het met de ambachtelijke bakkers zelf? Zijn die bereid om meer informatie te geven. De Inspecteur legt de vraag voor aan Bruno Kuylen, directeur van Bakkers Vlaanderen. 

Die geeft meteen aan dat de bakkers bereid zijn om meer informatie te geven. "We hebben er alle belang bij dat de klant goed geïnformeerd wordt. In het verleden hebben we al veel inspanningen geleverd om goed informeren over allergenen. En we zijn zeker bereid om nu ook mee te werken." 

De klant moet weten wat hij eet. Wij hebben daar zelf ook alle belang bij. 

Bruno Kuylen, directeur van Bakkers Vlaanderen

Kuylen vindt de vraag van Test Aankoop terecht maar wijst erop dat er nog nooit een vraag vanuit de overheid is gekomen om meer informatie te geven. Volgens Kuylen is dat ook niet zo eenvoudig omdat bakkers een grote vrijheid hebben om hun assortiment zelf te bepalen. "Veel bakkers verkopen 25 à 30 ambachtelijke broden. Die hebben allemaal een andere samenstelling." 

Informatiefiche onder de toonbank

De Inspecteur oppert dat het alvast zou helpen mocht de winkelbediende altijd de ingrediënten kunnen geven. Uit het onderzoek van Test Aankoop blijkt dat vaak niet het geval te zijn. Kuylen beaamt dat maar wijst er ook op hoe dat komt. "De sector teert op creativiteit. En we hebben ook veel personeel dat niet altijd vast in dienst is. Het is voor een jobstudent niet eenvoudig om van elk brood te weten wat er in zit." 

Voor elk brood uit het hoofd leren welke ingrediënten en graansoorten er precies in zitten, lijkt niet meteen de beste oplossing. Maar Kuylen ziet wel mogelijkheden. "Een eerste stap zou kunnen zijn dat elke bakkerij een infofiche onder de toog legt waarop de samenstelling van elk brood staat. Als er vragen komen, kan de medewerker meteen controleren wat er in het brood zit."  

12-granenbrood is niet realistisch 

De Inspecteur wil ook weten of Kuylen bereid zou zijn om de benamingen van de broden beter te controleren. Kuylen geeft aan dat dat beter kan. "Een 12-granenbrood is inderdaad een creatieve benaming. Er bestaan geen 12 graansoorten. Ik denk dat het tijd is om ook dat op een goede manier naar buiten te brengen."

Een 12-granenbrood is inderdaad een benaming. Er bestaan geen 12 graansoorten.

In Nederland zijn bakkers wel gebonden aan bepaalde regels. Daar mag een brood pas een volkorenbrood heten als er 100 procent volkorenmeel in zit. Volgens Kuylen is het zeker mogelijk om die regel ook hier te gaan hanteren. "Ik sluit me aan bij die redenering. Als er een volkorenbrood verkocht wordt, moet er ook 100% volkorenmeel in zitten. Dat moet duidelijk zijn." 

Test Aankoop steekt alvast de hand uit om beter te doen. Bakkers Vlaanderen lijkt die uitgestoken hand graag aan te nemen. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!